Výklad učiva

Výklad učiva, vysvetlenie učiva je veľmi dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu, pretože bez správneho vysvetlenia učiva nemôžete neskôr riešiť rôzne aplikačné príklady.
Pohodová matematika sa snaží vysvetľovať tak, aby bolo vysvetlenie učiva prínosné pre každého. Nemyslite si ale, že stačí čítať. Nestačí. Majte vždy pripravený zošit a pero. Píšte, prepočítavajte jednotlivé príklady, aj keď sú riešené (aspoň si môžete overiť svoje riešenie), snažte sa pochopiť a spraviť si pritom aj vlastné poznámky. Keď sa neskôr k príkladu vrátite, budete mu rozumieť, pomôže vám v riešení ďalších úloh a nebudete sa musieť znovu všetko učiť.
Keďže človek je tvor omylný :) – a my, ktorí tvoríme tento web sme tiež len ľudia – ospravedlňte prosím prípadné drobné chybičky a upozornite nás na ne, aby nemohli miasť ostatných.