Aritmetika, číselné obory - výklad učivaNezaradenéPrirodzené čísla - výklad učivaVýklad učiva

Delenie spamäti v obore do 100

Ako vydelíme spamäti 72:6?

Pozrite sa na nasledujúci postup, pritom nezabudnite, že riešenie bude iba vo vašej hlavičke :)

  1. najskôr si spravíme rozklad čísla 72 na 2 sčítance … 72 = 60 + 12
  2. potom samostatne vydelíme číslom 6 každý zo sčítancov, teda 60:6=10, 12:6=2
  3. vzniknuté súčiny sčítame … 10+2=12

72:6=12

Postup môžeme zapísať aj takto: 72 : 660 : 612 : 6 = 10 + 2 = 12

Vypočítajte spamäti nasledovné príklady:

a) 48:3 =

b) 64:4 =

c) 84:7 =

d) 51:3 =

Kontrola Správne riešenie      


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.