Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematiky

Vyriešené testy z minulých rokov – Testovanie deviatakov – T9

Strašiakom pre niektorých žiakov býva monitor 9. Určite sa viacerí z vás pripravujete, snažíte sa získať testovanie 9 testy z predchádzajúcich testovaní. Ste tu správne. Pozrite sa na podrobné riešenia jednotlivých testovaní, verím, že vám pomôžu.

Monitor 9 testy – podrobné riešenia:

Prehľad testov z Monitoru (Testovania 9 testy matematika), ktoré boli doteraz realizované nájdete na stránke https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Monitor matematika je často pre deviatakov strašiakom, už začiatkom školského roka sa pýtajú svojich učiteľov matematiky, či budú riešiť nejaké testy, či sa budú pripravovať. Áno, viacerí možno skĺznu k tomu, že väčšinu času na hodinách venujú príprave na Testovanie 9. Testy riešia nielen z predchádzajúcich reálnych testovaní, ale aj z rôznych pracovných zošitov a kníh, ktoré sú na to určené. V myšlienkach im lietajú slová testovanie 9 testy matematika a učivo, ktoré by mali preberať v 9. ročníku základnej školy zanedbajú. Po príchode na strednú školu musia zameškané doháňať, a nie vždy sa im to podarí.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.