Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2008

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2008

Príklad č. 1

Riešenie:

Najskôr odstránime zlomok:

2 < ▼/2 < 3 /⋅2
4 < ▼ < 6

Uvedenú podmienku spĺňa jediné= celé číslo 5.

Výsledok: 5

Príklad č. 2

Riešenie:

Postupne zapisujeme podľa zadania:

Rozdielom ….
menšenca ….. -18
a menšiteľa … -18 – 8

Zápis máme a už len vypočítame:

-18 – 8 = -26

Výsledok: -26

Príklad č. 3

Riešenie:

Tupý uhol je uhol, ktorý je väčší ako 90° a menší ako 180°. Podmienku spĺňa uhol β = 95°.

Dvojnásobok uhla β … 2⋅β = 2⋅95° = 190°

Výsledok: 190°

Príklad č. 4

Riešenie:

1000 kg chleba ……. zo 720 kg múky
2500 kg chleba ……. x múky

Ide o priamu úmernosť, preto:

2500:1000 = x:720
2500⋅720 = 1000x
1 800 000 = 1000x /:1000
x = 1 800

Výsledok: 1800

Originál test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test 1. časť, 2. časť, výsledky 1. časť, 2. časť

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.