Objem a povrch geometrických telies - výklad učiva

Premena jednotiek objemu

Objem predstavuje mieru toho, koľko priestoru zaberá objekt. Ak používame „kubické“ jednotky založené na jednotkách dĺžky pre vyjadrenie objemu, tak meter kubický odpovedá objemu, ktorý má kocka s dĺžkou strany jeden meter (v bežnej reči známy aj ako „kubík“). Rovnako sú často využívané jednotky založené na litri, ktorý je ekvivalentný s jedným decimetrom kubickým. vtedy sa stretávame s hektolitrami (hl), litrami (l), decilitrami (dl), centilitrami (cl) a mililitrami (ml).

Premena jednotiek objemu je dôležitá a potrebná v rôznych oblastiach, ako sú veda, varenie, alebo aj pri medzinárodnom obchode, kde sa môžu používať rôzne meracie systémy. Napr. v britsko-americkej sústave jednotiek sa stretneme s jednotkami objemu ako sú unce, pinty, galóny a barely.

Základné prevody medzi jednotkami objemu

 • 1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 000 cm³ = 1 000 000 000 mm³
 • 1 l = 1 dm³ = 1 000 cm³
 • 1 ml = 1 cm³
 • 1 l = 10 dl = 100 cl = 1 000 ml
 • 1 hl = 100 l

Príklady na premenu jednotiek objemu

Premeňte 12 l na cm³

 • Vieme, že platí: 1 l = 1 000 cm³
 • Riešenie: 12 l = 12 × 1 000 cm³ = 12 000 cm³

Premeňte 1.5 dm³ na cm³

 • Vieme, že platí: 1 dm³ = 1 000 cm³ (rovnako ako 1 l = 1 000 cm³, pretože 1 dm³ = 1 l)
 • Riešenie: 1.5 dm³ = 1.5 × 1 000 cm³ = 1 500 cm³

Premeňte 0.75 hl na l

 • Vieme, že platí: 1 hl = 100 l
 • Riešenie: 0.75 hl = 0.75 × 100 l = 75 l

Premeňte 250 ml na l

 • Vieme, že platí: 1 ml = 0.001 l
 • Riešenie: 250 ml = 250 × 0.001 l = 0,25 l

Premeňte 5000 cm³ na m³

 • Vieme, že platí: 1 000 000 cm³ = 1 m³
 • Riešenie: 5000 cm³ = 5000 ÷ 1 000 000 m³ = 0,005 m³

Otestujte sa

Premeny jednotiek objemu:

3,5 m³ = 3 500|3500() dm³
45 dl = 4 500|4500() ml
2,4 hl = 240 000|240000() cm³
560 cm³ = 560() ml
8500 ml = 0,085() hl
7 m³ = 7 000|7000() l

Slovné úlohy zamerané na premenu jednotiek objemu

Máš bazén s objemom 75 hektolitrov a chceš ho naplniť vedrami, pričom každé vedro má objem 5 litrov. Koľko vedier budeš potrebovať na naplnenie bazéna?

Riešenie:

objem bazéna …… 75 hl = 7 500 l
objem vedra …….. 5 l
počet vedier …….. ?

počet vedier = objem bazéna : objem vedra
počet vedier = 7 500 : 5
počet vedier = 1 500

Na naplnenie bazéna bude potrebných 1 500 vedier vody.

Recept na koláč vyžaduje 250 cm³ mlieka. Ak máš doma iba odmerku v centilitroch, koľko centilitrov mlieka použiješ?

Riešenie:

1 cl = 10 cm³
250 cm³ = 250 : 10 = 25 cl

Použijem 25 centilitrov mlieka.

Na výrobu jednej fľaše jablkového džúsu je potrebných 750 ml čerstvo vylisovanej šťavy. Ak máš 310 litrov jablkovej šťavy, koľko fliaš jablkového džúsu môžeš vyrobiť? A aký objem jablčnej šťavy ti zostane, ak počet fliaš musí byť celočíselný?

Riešenie:

jablčnej šťavy ….. 310 l = 310 000 ml
na 1 fľašu džúsu …. 750 ml šťavy
počet fliaš …………… ?
zostatok šťavy ……. ?

počet fliaš = celkové množstvo jabl. šťavy : množstvo jablčnej šť. na 1 fľašu
počet fliaš = 310 000 : 750 = 413,333 … 413 fliaš

zostatok šťavy = 310 000 – 413 . 750 = 310 000 – 309 750 = 250 ml

Môžem vyrobiť 413 fliaš džúsu a ešte mi zostane 250 ml jablčnej šťavy.

Pexeso – premena jednotiek objemu

Pexeso – premena jednotiek

8500 ml 0,085 hl
3200 ml 3,2 l
1,2 m³ 12 hl
75000 cm³ 0,075 m³
45 dl 4500 ml
5,5 hl 5500 dm³
9800 mm³ 9,8 cm³

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.