Akcia na tonery – Percentá

Keď sme pred niekoľkými dňami opäť kupovali tonery do tlačiarne, napadla mi pri pohľade na pokladničný blok myšlienka na vytvorenie pracovného listu pri vyučovaní percent. Hneď po návrate domov som začal pracovný list vytvárať a dnes vám ho dávam k dispozícii. Pracovný list si môžete nižšie stiahnuť zdarma a pracovný list s vypracovanými úlohami je …

Vyriešený test z Testovania 9 z roku 2018

Test nájdete na stránkach www.nucem.sk: test. A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2018 Príklad č. 1 Vypočítajte a výsledok napíšte v tvare desatinného čísla. Výsledok: -0,15 Príklad č. 2 Máme číslo A = 753 672. Vypočítajte rozdiel čísla A zaokrúhleného na stovky a čísla A zaokrúhleného na desaťtisíce. Výsledok: 3 700 …

Osemsmerovka – Obsah a obvod lichobežníka

Osemsmerovky pozná zrejme každý a tak mi napadlo, prečo osemsmerovku nevyužiť ako príjemnú aktivitu počas precvičovania témy Obsah a obvod lichobežníka. Riešením osemesmerovky je názov a autor zaujímavej knihy, ktorá približuje matematiku ako zdroj inšpirácie pre umenie. Časová náročnosť: 30 min. Príprava: vytlačíme si pracovné listy s osemsmerovkami pre každého žiaka; vytlačíme si pracovné listy …

Kto bude prvý? Sčítanie a odčítanie lomených výrazov

Ďalšia aktivita, ktorá prinesie do triedy súťažnú atmosféru a zároveň umožní žiakom precvičiť si sčítanie a odčítanie lomených výrazov. Časová náročnosť: 25 min. Príprava: vytlačíme si pracovné listy pre každého žiaka; aby sme zabránili odpisovaniu, pridelíme žiakom rôzne skupiny – k dispozícii sú A, B, C (napr. do radov); vytlačíme si pracovné listy s výsledkami …

Matematické rozcvičky

Tak ako v úvode vyučovacej hodiny Telesnej výchovy najskôr pomocou krátkej rozcvičky rozhýbeme telo, potrebujeme v úvode vyučovacej hodiny Matematiky rozhýbať myseľ. Ideálnym spôsobom je využitie matematických rozcvičiek. Mne sa osvedčilo ponechať vytváranie a realizáciu rozcvičiek na samotných žiakov. Akým spôsobom ich odmeníte záleží len na Vás. Môže to byť forma tzv. malej jednotky, prípadne …

Čo sa skrýva na obrázku? Sčítanie a odčítanie zlomkov.

Žiaci radi súťažia a preto vám prinášam ďalšiu aktivitu, ktorá prinesie do triedy súťažnú atmosféru. Časová náročnosť: 30 min. Potrebný software: MS PowerPoint Príprava: hra Čo sa skrýva na obrázku je realizovaná interaktívne, čiže potrebujeme mať k dispozícii počítač s projektorom alebo interaktívnu tabuľu; vytlačíme si príklady pre každého žiaka (27 príkladov); pripravíme si rozdelenie žiakov do 3 …

Dešifrujte text a získajte členstvo na rok zdarma

Dešifrujte text a odpoveď nám pošlite na emailovú adresu info@pohodovamatematika.sk. Prví 5 z nádejných kryptológov, ktorí prelomia šifru a zistia pôvodný text, získajú ročné členstvo na pohodovamatematika.sk zadarmo! Zašifrovaný text: LHSJIÍARZOHCABDLOGVANČSMAÚPRVOČÍSECOYRČZÁÉTOPYHAKEÍLÔDČETDVOKVYCOPÉDŽAČNOŽRIŤAETÚLSÍAMEMŠJ Pomôcky: Route šifra, tabuľka 9×10

Okolo Slovenska na bicykli – výrazy a rovnice s kombinačnými číslami

7. – 11. 6. 2017 sa uskutočnili medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska. 1. etapa začínala v Levoči a končila v Banskej Bystrici. Viac o pretekoch nájdete na stránke www.okoloslovenska.com. Hneď na úvod čakala pretekárov veľmi ťažká etapa cez naše veľhory. A práve profil 1. etapy využijeme pri úpravách výrazov a riešení rovníc s kombinačnými číslami. Časová náročnosť: 40 minút Príprava: Vytlačené pracovné …

Vyriešený test z Testovania 5 z roku 2015

Test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2015 Príklad č. 1 Vypočítajte a výsledok zapíšte desatinným číslom zaokrúhleným na dve desatinné miesta. Výsledok: 0,92 Príklad č. 2 Vypočítajte súčin číselných výrazov A a B, ak A=10-(9-8)-(6-7) B=4⋅102+5⋅10+9 Výsledok: 4590 Príklad č. 3 Na …

Vyriešený test z matematiky – Testovanie 5 – T5-2016

A tu je vyriešený test z Testovania 5 z roku 2016 Príklad č. 1 Sú dané čísla: 1 839, 1 854, 1 768, 1 847, 1 840. Koľko z týchto čísel je menších ako číslo 1 841? Ich počet napíš číslicou. Riešenie: Riešiť môžeme porovnávaním číslic na jednotlivých pozíciach a postupným vyfarbovaním menších čísel. Najskôr …

Celoštátne testovanie piatakov

Na základe informácií na stránke www.nucem.sk Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2017 sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných …

Lineárne rovnice – klasická hra Obesenec

Riešiť lineárne rovnice môže byť zábavnejšie, ak pridáme známu hru Obesenec :) Časová náročnosť: 30 min. alebo ako potrebujete Príprava: hra Obesenec je realizovaná online, čiže potrebujeme mať k dispozícii počítač s projektorom alebo interaktívnu tabuľu; pripravíme si rozdelenie žiakov do 4 skupín – červený, zelený, modrý a fialový tím; pre seba si vytlačíme lineárne rovnice s výsledkami; Priebeh …

Výrazy – Bludiskom k tajničke

Tento pracovný list je vhodný na opakovanie a precvičenie úprav výrazov. V pracovnom liste nájdu žiaci príklady na určenie hodnoty výrazu, definičného oboru, sčítanie a odčítanie, či násobenie alebo delenie výrazov. Časová náročnosť: 30 minút Príprava: Vytlačené pracovné listy Priebeh aktivity: Žiakom rozdáme pracovné listy; Žiaci začínajú riešiť úlohu na Štarte a následne pokračujú podľa výsledkov …

Riešenie kvadratickej rovnice – Človeče, nehnevaj sa

Hru Človeče, nehnevaj sa! s jemne upravenými pravidlami môžete využiť pri precvičovaní ľubovoľného učiva. Ja som si vybral riešenie kvadratických rovníc. Časová náročnosť: 30 minút Príprava: vytlačené hracie plány pre skupiny žiakov (v skupine 4 žiaci) pre 20 žiakov – 5 hracích plánov; potrebný počet panáčikov (môžeme vopred určiť skupiny a žiaci si donesú svojich panáčikov …

Človeče, nehnevaj sa

Táto hra je využiteľná pri precvičovaní ľubovoľného učiva. Pozmenené pravidlá nájdete napr. na stránke: https://pohodovamatematika.sk/riesenie-kvadratickej-rovnice-clovece-nehnevaj-sa.html Ak hráč nevyriešil príklad správne, pokračuje ďalší kliknutím na ďalší hráč.

Lineárne rovnice – Pohodová maľovaná krížovka

Riešenie lineárnych rovníc môžete spojiť aj s maľovanými krížovkami. Že sa to nedá? Presvedčite sa a skúste na vyučovacej hodine použiť našu Pohodovú maľovanú krížovku spojenú práve s riešením lineárnych rovníc. Časová náročnosť: 30 minút Príprava: vytlačené pracovné listy pre žiakov (skupiny) vytlačený pracovný list s riešením Priebeh aktivity: rozdelíme žiakov do skupín – ideálne zmiešaných …

Graf lineárnej funkcie – Pavúk, pavúk, chyť si mušky

Na precvičenie zostrojenia grafu lineárnej funkcie je vhodnou hra „Pavúk, pavúk, chyť si mušky do siete!“, pri ktorej môžu súťažiť žiaci individuálne alebo v skupinách (napr. po 3 žiakoch). Časová náročnosť: 10 – 15 minút Príprava: Vytlačené pracovné listy pre žiakov (skupiny) Vytlačený pracovný list s riešením Priebeh aktivity: Rozdelíme žiakov do skupín; Vysvetlíme žiakom pravidlá: …