Pripravte sa na Testovanie 9 z matematiky

Matematické rozcvičky

Tak ako v úvode vyučovacej hodiny Telesnej výchovy najskôr pomocou krátkej rozcvičky rozhýbeme telo, potrebujeme v úvode vyučovacej hodiny Matematiky rozhýbať myseľ. Ideálnym spôsobom je využitie matematických rozcvičiek. Mne sa osvedčilo ponechať vytváranie a realizáciu rozcvičiek na samotných...Read more

Výrazy – Bludiskom k tajničke

Tento pracovný list je vhodný na opakovanie a precvičenie úprav výrazov. V pracovnom liste nájdu žiaci príklady na určenie hodnoty výrazu, definičného oboru, sčítanie a odčítanie, či násobenie alebo delenie výrazov. Časová náročnosť: 30 minút Príprava: Vytlačené pracovné listy Priebeh aktivity...Read more

Mocniny – krížovka

Pripravil som si pre vás online krížovku na tému Mocniny. V krížovke sa nachádza 9 otázok, ale pri každom načítaní stránky sa vytvorí iná krížovka – vymenené poradia úloh a iný vzhľad. Otázky ale zostávajú :) len inak očíslované. A ako ju riešiť? Kliknite na číslo v krížovke a následne si...Read more

Človeče, nehnevaj sa

Táto hra je využiteľná pri precvičovaní ľubovoľného učiva. Pozmenené pravidlá nájdete napr. na stránke: https://pohodovamatematika.sk/riesenie-kvadratickej-rovnice-clovece-nehnevaj-sa.html Ak hráč nevyriešil príklad správne, pokračuje ďalší kliknutím na ďalší hráč.Read more