Akcia na tonery – Percentá

Keď sme pred niekoľkými dňami opäť kupovali tonery do tlačiarne, napadla mi pri pohľade na pokladničný blok myšlienka na vytvorenie pracovného listu pri vyučovaní percent. Hneď po návrate domov som začal pracovný list vytvárať a dnes vám ho dávam k dispozícii. Pracovný list si môžete nižšie stiahnuť zdarma a pracovný list s vypracovanými úlohami je …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Osemsmerovka – Obsah a obvod lichobežníka

Osemsmerovky pozná zrejme každý a tak mi napadlo, prečo osemsmerovku nevyužiť ako príjemnú aktivitu počas precvičovania témy Obsah a obvod lichobežníka. Riešením osemesmerovky je názov a autor zaujímavej knihy, ktorá približuje matematiku ako zdroj inšpirácie pre umenie. Časová náročnosť: 30 min. Príprava: vytlačíme si pracovné listy s osemsmerovkami pre každého žiaka; vytlačíme si pracovné listy …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Kto bude prvý? Sčítanie a odčítanie lomených výrazov

Ďalšia aktivita, ktorá prinesie do triedy súťažnú atmosféru a zároveň umožní žiakom precvičiť si sčítanie a odčítanie lomených výrazov. Časová náročnosť: 25 min. Príprava: vytlačíme si pracovné listy pre každého žiaka; aby sme zabránili odpisovaniu, pridelíme žiakom rôzne skupiny – k dispozícii sú A, B, C (napr. do radov); vytlačíme si pracovné listy s výsledkami …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Matematické rozcvičky

Tak ako v úvode vyučovacej hodiny Telesnej výchovy najskôr pomocou krátkej rozcvičky rozhýbeme telo, potrebujeme v úvode vyučovacej hodiny Matematiky rozhýbať myseľ. Ideálnym spôsobom je využitie matematických rozcvičiek. Mne sa osvedčilo ponechať vytváranie a realizáciu rozcvičiek na samotných žiakov. Akým spôsobom ich odmeníte záleží len na Vás. Môže to byť forma tzv. malej jednotky, prípadne …

Čo sa skrýva na obrázku? Sčítanie a odčítanie zlomkov.

Žiaci radi súťažia a preto vám prinášam ďalšiu aktivitu, ktorá prinesie do triedy súťažnú atmosféru. Časová náročnosť: 30 min. Potrebný software: MS PowerPoint Príprava: hra Čo sa skrýva na obrázku je realizovaná interaktívne, čiže potrebujeme mať k dispozícii počítač s projektorom alebo interaktívnu tabuľu; vytlačíme si príklady pre každého žiaka (27 príkladov); pripravíme si rozdelenie žiakov do 3 …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Okolo Slovenska na bicykli – výrazy a rovnice s kombinačnými číslami

7. – 11. 6. 2017 sa uskutočnili medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska. 1. etapa začínala v Levoči a končila v Banskej Bystrici. Viac o pretekoch nájdete na stránke www.okoloslovenska.com. Hneď na úvod čakala pretekárov veľmi ťažká etapa cez naše veľhory. A práve profil 1. etapy využijeme pri úpravách výrazov a riešení rovníc s kombinačnými číslami. Časová náročnosť: 40 minút Príprava: Vytlačené pracovné …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Lineárne rovnice – klasická hra Obesenec

Riešiť lineárne rovnice môže byť zábavnejšie, ak pridáme známu hru Obesenec :) Časová náročnosť: 30 min. alebo ako potrebujete Príprava: hra Obesenec je realizovaná online, čiže potrebujeme mať k dispozícii počítač s projektorom alebo interaktívnu tabuľu; pripravíme si rozdelenie žiakov do 4 skupín – červený, zelený, modrý a fialový tím; pre seba si vytlačíme lineárne rovnice s výsledkami; Priebeh …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Výrazy – Bludiskom k tajničke

Tento pracovný list je vhodný na opakovanie a precvičenie úprav výrazov. V pracovnom liste nájdu žiaci príklady na určenie hodnoty výrazu, definičného oboru, sčítanie a odčítanie, či násobenie alebo delenie výrazov. Časová náročnosť: 30 minút Príprava: Vytlačené pracovné listy Priebeh aktivity: Žiakom rozdáme pracovné listy; Žiaci začínajú riešiť úlohu na Štarte a následne pokračujú podľa výsledkov …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Riešenie kvadratickej rovnice – Človeče, nehnevaj sa

Hru Človeče, nehnevaj sa! s jemne upravenými pravidlami môžete využiť pri precvičovaní ľubovoľného učiva. Ja som si vybral riešenie kvadratických rovníc. Časová náročnosť: 30 minút Príprava: vytlačené hracie plány pre skupiny žiakov (v skupine 4 žiaci) pre 20 žiakov – 5 hracích plánov; potrebný počet panáčikov (môžeme vopred určiť skupiny a žiaci si donesú svojich panáčikov …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Človeče, nehnevaj sa

Táto hra je využiteľná pri precvičovaní ľubovoľného učiva. Pozmenené pravidlá nájdete napr. na stránke: https://pohodovamatematika.sk/riesenie-kvadratickej-rovnice-clovece-nehnevaj-sa.html Ak hráč nevyriešil príklad správne, pokračuje ďalší kliknutím na ďalší hráč.

Lineárne rovnice – Pohodová maľovaná krížovka

Riešenie lineárnych rovníc môžete spojiť aj s maľovanými krížovkami. Že sa to nedá? Presvedčite sa a skúste na vyučovacej hodine použiť našu Pohodovú maľovanú krížovku spojenú práve s riešením lineárnych rovníc. Časová náročnosť: 30 minút Príprava: vytlačené pracovné listy pre žiakov (skupiny) vytlačený pracovný list s riešením Priebeh aktivity: rozdelíme žiakov do skupín – ideálne zmiešaných …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Graf lineárnej funkcie – Pavúk, pavúk, chyť si mušky

Na precvičenie zostrojenia grafu lineárnej funkcie je vhodnou hra „Pavúk, pavúk, chyť si mušky do siete!“, pri ktorej môžu súťažiť žiaci individuálne alebo v skupinách (napr. po 3 žiakoch). Časová náročnosť: 10 – 15 minút Príprava: Vytlačené pracovné listy pre žiakov (skupiny) Vytlačený pracovný list s riešením Priebeh aktivity: Rozdelíme žiakov do skupín; Vysvetlíme žiakom pravidlá: …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Viackrokové riešenie lineárnych rovníc – pracovné listy

Pri viackrokovom riešení lineárnych rovníc osamostatníme premennú využitím viacerých úprav. Nižšie nájdete pracovné listy zamerané práve na viackrokové riešenie lineárnych rovníc. Pri riešení jednotlivých rovníc sa žiaci stretnú s odstraňovaním zátvoriek aj zlomkov, s príkladmi jednoduchými aj zložitejšími. Vyberte si pracovný list, ktorý vám vyhovuje. K dispozícii sú samozrejme aj výsledky. Ukážka pracovného listu: Pracovné listy …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Jednokrokové riešenie lineárnych rovníc – pracovné listy

Pri jednokrokovom riešení lineárnych rovníc osamostatníme premennú využitím jednej ekvivalentnej operácie. Nižšie nájdete pracovné listy zamerané na jednokrokové riešenie lineárnych rovníc, pričom jednotlivé pracovné listy sú odlíšené na jednej strane použitým číselným oborom a na strane druhej využívanými ekvivalentnými úpravami. Ukážka pracovného listu: Pracovné listy na stiahnutie: V nasledovných súboroch sa nachádzajú samostatné pracovné listy …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Rovnice s neznámou v menovateli – Súťaž so stoličkami

Na precvičenie riešenia rovníc s neznámou v menovateli je vhodná aj Súťaž so stoličkami. Výhodou je, že aktívne pracuje celá trieda, vďaka rozdeleniu žiakov do skupín podporuje táto hra na jednej strane vzájomnú spoluprácu žiakov a na strane druhej súťaživosť. Časová náročnosť: 20 – 30 minút Príprava: vytlačená sada úloh s výsledkami pre učiteľa; vytlačené sady kariet …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Rovnice s neznámou v menovateli – Nájdi správnu cestu

Hra Nájdi správnu cestu je špecifická tým, že jej súčasťou je prvok náhody. Žiak si náhodne vyberá príklad a na základe výsledku hľadá cestu do cieľa. Vďaka tomu sa môže stať výhercom súťaže aj slabší žiak, ak sa mu podarí vybrať tie správne príklady. Časová náročnosť: 20 minút Príprava: vytlačené sady úloh pre žiakov i …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Slovné úlohy vedúce k riešeniu lineárnych rovníc – Súťaž radov

Didaktická hra Súťaž radov rozvíja schopnosť žiakov počítať pozorne a získať tak správne riešenie. Tiež rozvíja schopnosť kontrolovať správnosť riešenia úloh a odstraňovať chybovosť. Časová náročnosť: 30 minút Príprava: vytlačené sady úloh pre žiakov i pre učiteľa; Priebeh aktivity: jedno družstvo predstavuje jeden rad žiakov v triede; vysvetlíme žiakom pravidlá: pri tabuli sa budú striedať žiaci jednotlivých …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Lineárne rovnice – Štafeta

Tak ako pri riešení iných matematických príkladov, aj pri riešení lineárnych rovníc je dôležité počítať pozorne a získať tak správne riešenie. Na precvičenie riešenia jednoduchých lineárnych rovníc je vhodná didaktická hra Štafeta, pri ktorej navzájom súťažia družstvá vytvorené z radov žiakov v triede. Časová náročnosť: 5 – 10 minút Príprava: vytlačené sady úloh pre jednotlivé …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.