Materiály, pracovné listy pre učiteľov

Rôznorodé aktivity, didaktické hry pôsobia na žiakov motivačne a na druhej strane sledujú konkrétne didaktické ciele. Často si žiaci ani neuvedomujú, ako efektívne sa týmto spôsobom rozvíjajú ich vedomosti a zručnosti.

Zodpovedná príprava na vyučovanie si tak od vás, učiteľov, vyžaduje veľké množstvo času. Vytváranie rôznych pracovných listov, didaktických hier, aktivít pre interaktívne tabule, príprava rôznych pokusov a experimentov… Aj to je jeden z dôvodov, prečo na tomto mieste nájdete množstvo rôznorodých materiálov, ktoré môžete použiť na svojich hodinách.

Materiály, ktoré vám predkladám na tejto stránke nižšie, som rozdelil do niekoľkých kategórií – didaktické hry, pracovné listy, materiály pre interaktívne tabule, interaktívne testy, námety na pokusy a experimenty a na konci tejto stránky nájdete aj rôzne nápady a inšpirácie. Materiály budú postupne pribúdať.