Materiály, pracovné listy pre učiteľov

Čo sa skrýva na obrázku? Sčítanie a odčítanie zlomkov.

Žiaci radi súťažia a preto vám prinášam ďalšiu aktivitu, ktorá prinesie do triedy súťažnú atmosféru.

Časová náročnosť:

30 min.

Potrebný software:

MS PowerPoint

Príprava:

 • hra Čo sa skrýva na obrázku je realizovaná interaktívne, čiže potrebujeme mať k dispozícii počítač s projektorom alebo interaktívnu tabuľu;
 • vytlačíme si príklady pre každého žiaka (27 príkladov);
 • pripravíme si rozdelenie žiakov do 3 skupín – červený, zelený a modrý tím;
 • otestujeme prezentáciu na počítači, ktorý budeme používať;
 • pri spustení je potrebné potvrdiť použitie makier;

Priebeh aktivity:

 • Rozdelíme žiakov do 3 skupín – červený, zelený a modrý tím;
 • Vysvetlíme žiakom pravidlá:
  • v každom tíme majú k dispozícii všetky príklady;
  • v každom tíme riešia prednostne svoje príklady, ale odporučíme žiakom zvoliť si členov tímu, ktorí budú počítať aj príklady súperov;
  • prvý zo žiakov, ktorý vypočíta príklad, sa prihlási, príde k interaktívnej tabuli a klikne v dolnej časti plochy na číslo príkladu, ktoré riešil vo svojej farbe napr. červená 7 a povie výsledok;
  •  v prípade správneho výsledku klikne na tlačidlo Zobraziť správne riešenie, aby si mohli žiaci zapísať správny výsledok, následne klikne na a vráti sa k obrázkom, klikne na príslušný obdĺžnik označený rovnakým číslom a odhalí časť skrytého obrázka;
  • učiteľ zapíše do príslušného políčka pridelené body a pokračuje ďalší tím so svojím príkladom, ak je pripravený;
  • v prípade nesprávneho výsledku dostáva šancu niektorý zo súperiacich tímov, ak má príklad vypočítaný;
  • tím, ktorý uhádne, čo sa skrýva na obrázku, získa 5 bonusových bodov;
  • úlohou tímu je nazbierať čo najviac bodov pre svoj tím;
  • víťazí tím, ktorý bude mať najviac bodov;
  • odmenou pre víťaznú skupinu môžu byť „malé jednotky“ alebo získané body, záleží na vás.

Ďalšie tipy:

 • Mne osobne sa osvedčilo zapísanie bodov pre všetky skupiny, podľa toho, koľko získali. Žiaci sú tak motivovaní aj pri ďalších aktivitách. Nikto „neobíde naprázdno“.

Zmenšená ukážka aktivity prostredníctvom aplikácie MS PowerPoint:

Materiály na stiahnutie:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.