Osemsmerovka – Obsah a obvod lichobežníka

Osemsmerovky pozná zrejme každý a tak mi napadlo, prečo osemsmerovku nevyužiť ako príjemnú aktivitu počas precvičovania témy Obsah a obvod lichobežníka. Riešením osemesmerovky je názov a autor zaujímavej knihy, ktorá približuje matematiku ako zdroj inšpirácie pre umenie.

Časová náročnosť:

30 min.

Príprava:

 • vytlačíme si pracovné listy s osemsmerovkami pre každého žiaka;
 • vytlačíme si pracovné listy s výsledkami pre seba.

Priebeh aktivity:

 • Vysvetlíme žiakom pravidlá:
  • na pracovnom liste sa nachádza osemsmerovka a 11 úloh;
  • každý rieši samostatne jednotlivé úlohy;
  • riešenie každej úlohy (číslo) hľadá v osemsmerovke a vyčiarkne jednotlivé písmená;
  • v osemsmerovke sú povolené všetky smery: → ← ↓ ↑ aj po uhlopriečkach;
  • písmená, ktoré zostanú nevyčiarknuté tvoria riešenie osemsmerovky;
  • prvý traja žiaci, ktorí budú mať správne riešenie budú ohodnotení podľa vášho uváženia;

Zmenšená ukážka pracovného listu:

Materiály na stiahnutie:

Na stiahnutie pripravené pracovné listy spolu s materiálmi pre učiteľa (samozrejme vrátane riešenia) sú dostupné len pre registrovaných učiteľov.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.