Materiály, pracovné listy pre učiteľov

Osemsmerovka – Obsah a obvod lichobežníka

Osemsmerovky pozná zrejme každý a tak mi napadlo, prečo osemsmerovku nevyužiť ako príjemnú aktivitu počas precvičovania témy Obsah a obvod lichobežníka. Riešením osemesmerovky je názov a autor zaujímavej knihy, ktorá približuje matematiku ako zdroj inšpirácie pre umenie.

Časová náročnosť:

30 min.

Príprava:

 • vytlačíme si pracovné listy s osemsmerovkami pre každého žiaka;
 • vytlačíme si pracovné listy s výsledkami pre seba.

Priebeh aktivity:

 • Vysvetlíme žiakom pravidlá:
  • na pracovnom liste sa nachádza osemsmerovka a 11 úloh;
  • každý rieši samostatne jednotlivé úlohy;
  • riešenie každej úlohy (číslo) hľadá v osemsmerovke a vyčiarkne jednotlivé písmená;
  • v osemsmerovke sú povolené všetky smery: → ← ↓ ↑ aj po uhlopriečkach;
  • písmená, ktoré zostanú nevyčiarknuté tvoria riešenie osemsmerovky;
  • prvý traja žiaci, ktorí budú mať správne riešenie budú ohodnotení podľa vášho uváženia;

Zmenšená ukážka pracovného listu:

Materiály na stiahnutie:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.