Okolo Slovenska na bicykli – výrazy a rovnice s kombinačnými číslami

7. – 11. 6. 2017 sa uskutočnili medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska. 1. etapa začínala v Levoči a končila v Banskej Bystrici. Viac o pretekoch nájdete na stránke www.okoloslovenska.com. Hneď na úvod čakala pretekárov veľmi ťažká etapa cez naše veľhory. A práve profil 1. etapy využijeme pri úpravách výrazov a riešení rovníc s kombinačnými číslami.

Časová náročnosť:

40 minút

Príprava:

  • Vytlačené pracovné listy s príkladmi a profilom

Priebeh aktivity:

  • Žiakom rozdáme pracovné listy;
  • Na pracovnom liste sa nachádza profil 1. etapy, pričom chýbajú údaje o nadmorských výškach miest s rýchlostnou alebo horskou prémiou;
  • riešením výrazov a rovníc s faktoriálmi žiaci získajú chýbajúce údaje a zistia, do akej nadmorskej výšky museli bicyklovať pretekári;
  • chýbajúce údaje je potrebné dopĺňať postupne od štartu do cieľa;
  • žiaci môžu riešiť pracovný list samostatne

Ďalšie tipy:

  • Odporúčam spoločné riešenie, pri ktorom si postupne so žiakmi povieme niekoľko zaujímavostí k jednotlivým miestam rýchlostných a horských prémií.

Zmenšená ukážka pracovného listu:

Materiály na stiahnutie:

Na stiahnutie pripravené materiály (samozrejme vrátane riešenia) sú dostupné len pre registrovaných učiteľov.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.