Materiály, pracovné listy pre učiteľov

Okolo Slovenska na bicykli – výrazy a rovnice s kombinačnými číslami

7. – 11. 6. 2017 sa uskutočnili medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska. 1. etapa začínala v Levoči a končila v Banskej Bystrici. Viac o pretekoch nájdete na stránke www.okoloslovenska.com. Hneď na úvod čakala pretekárov veľmi ťažká etapa cez naše veľhory. A práve profil 1. etapy využijeme pri úpravách výrazov a riešení rovníc s kombinačnými číslami.

Časová náročnosť:

40 minút

Príprava:

  • Vytlačené pracovné listy s príkladmi a profilom

Priebeh aktivity:

  • Žiakom rozdáme pracovné listy;
  • Na pracovnom liste sa nachádza profil 1. etapy, pričom chýbajú údaje o nadmorských výškach miest s rýchlostnou alebo horskou prémiou;
  • riešením výrazov a rovníc s faktoriálmi žiaci získajú chýbajúce údaje a zistia, do akej nadmorskej výšky museli bicyklovať pretekári;
  • chýbajúce údaje je potrebné dopĺňať postupne od štartu do cieľa;
  • žiaci môžu riešiť pracovný list samostatne

Ďalšie tipy:

  • Odporúčam spoločné riešenie, pri ktorom si postupne so žiakmi povieme niekoľko zaujímavostí k jednotlivým miestam rýchlostných a horských prémií.

Zmenšená ukážka pracovného listu:

Materiály na stiahnutie:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.