Výrazy – Bludiskom k tajničke

Tento pracovný list je vhodný na opakovanie a precvičenie úprav výrazov. V pracovnom liste nájdu žiaci príklady na určenie hodnoty výrazu, definičného oboru, sčítanie a odčítanie, či násobenie alebo delenie výrazov.

Časová náročnosť:

30 minút

Príprava:

  • Vytlačené pracovné listy

Priebeh aktivity:

  • Žiakom rozdáme pracovné listy;
  • Žiaci začínajú riešiť úlohu na Štarte a následne pokračujú podľa výsledkov správnym smerom až do cieľa
  • Počas riešenia znázornia správnu cestu bludiskom a písmená, ktoré nachádzajú vpisujú postupne do políčok v dolnej časti.

Zmenšená ukážka pracovného listu:

Materiály na stiahnutie:

[membership level=“0″]

Na stiahnutie pripravené pracovné listy spolu s materiálmi pre učiteľa (samozrejme vrátane riešenia) sú dostupné len pre registrovaných učiteľov.

[/membership]

[wpdm_package id=’6056′] [wpdm_package id=’6057′]