Výrazy – Bludiskom k tajničke

Tento pracovný list je vhodný na opakovanie a precvičenie úprav výrazov. V pracovnom liste nájdu žiaci príklady na určenie hodnoty výrazu, definičného oboru, sčítanie a odčítanie, či násobenie alebo delenie výrazov.

Časová náročnosť:

30 minút

Príprava:

  • Vytlačené pracovné listy

Priebeh aktivity:

  • Žiakom rozdáme pracovné listy;
  • Žiaci začínajú riešiť úlohu na Štarte a následne pokračujú podľa výsledkov správnym smerom až do cieľa
  • Počas riešenia znázornia správnu cestu bludiskom a písmená, ktoré nachádzajú vpisujú postupne do políčok v dolnej časti.

Zmenšená ukážka pracovného listu:

Materiály na stiahnutie:

Na stiahnutie pripravené materiály (samozrejme vrátane riešenia) sú dostupné len pre registrovaných učiteľov.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.