Didaktické hryMateriály, pracovné listy pre učiteľov

Výrazy – Bludiskom k tajničke

Tento pracovný list je vhodný na opakovanie a precvičenie úprav výrazov. V pracovnom liste nájdu žiaci príklady na určenie hodnoty výrazu, definičného oboru, sčítanie a odčítanie, či násobenie alebo delenie výrazov.

Časová náročnosť:

30 minút

Príprava:

  • Vytlačené pracovné listy

Priebeh aktivity:

  • Žiakom rozdáme pracovné listy;
  • Žiaci začínajú riešiť úlohu na Štarte a následne pokračujú podľa výsledkov správnym smerom až do cieľa
  • Počas riešenia znázornia správnu cestu bludiskom a písmená, ktoré nachádzajú vpisujú postupne do políčok v dolnej časti.

Zmenšená ukážka pracovného listu:

Materiály na stiahnutie:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.