Materiály, pracovné listy pre učiteľov

Lineárne rovnice – klasická hra Obesenec

Riešiť lineárne rovnice môže byť zábavnejšie, ak pridáme známu hru Obesenec :)

Časová náročnosť:

30 min. alebo ako potrebujete

Príprava:

 • hra Obesenec je realizovaná online, čiže potrebujeme mať k dispozícii počítač s projektorom alebo interaktívnu tabuľu;
 • pripravíme si rozdelenie žiakov do 4 skupín – červený, zelený, modrý a fialový tím;
 • pre seba si vytlačíme lineárne rovnice s výsledkami;

Priebeh aktivity:

 • Rozdelíme žiakov do 4 skupín – červený, zelený, modrý a fialový tím;
 • Vysvetlíme žiakom pravidlá:
  • každá skupina rieši lineárnu rovnicu zobrazenú v online prostredí na tejto stránke;
  • výsledky sú v tvare celého čísla -123 alebo zlomku napr. 11/25;
  • prvý žiak, ktorý ju má vyriešenú, prichádza k PC (alebo interaktívnej tabuli) a
   • klikne na Štart pri stopkách;
   • potom klikaním na čísla a znaky v rámčekoch sa snaží uhádnuť riešenie;
   • ak neuhádne, nakreslí sa časť obesenca (k dispozícii je 5 životov) a kým uplynie čas, môže prísť jeho spoluhráč so skupiny a pokúsi sa uhádnuť správny výsledok;
   • ak uhádne, klikne Stop, potom Reset a následne si do príslušného poľa pre svoj tím pripíše bod;
   • ďalej klikne na Hrať znovu a hra pokračuje;
   • ak sa nepodarí vyriešiť rovnicu, tak učiteľ vysvetlí riešenie všetkým žiakom a následne hra pokračuje;
  • úlohou tímu je vďaka správnemu riešeniu nazbierať čo najviac bodov pre svoj tím;
  • víťazí skupina, ktorá bude mať najviac bodov;
  • odmenou pre víťaznú skupinu môžu byť „malé jednotky“ alebo získané body, záleží na vás.
 • Po skončení časového limitu učiteľ pridelí body alebo malé jednotky víťaznej skupine;

Ďalšie tipy:

 • Mne osobne sa osvedčilo zapísanie bodov pre všetky skupiny, podľa toho, koľko získali. Žiaci sú tak motivovaní aj pri ďalších aktivitách. Nikto „neobíde naprázdno“.

Materiály na stiahnutie:

Klikaním na čísla, znaky a písmená správne určte riešenie danej lineárnej rovnice.
Riešenie je napr. v tvare x=-1

60 sek.

Červený tím: Zelený tím: Modrý tím: Fialový tím:

Ešte máte 4 životov.

  Tento text je zobrazený v prehliadači, ktorý nepodporuje HTML5 Canvas tag.

  Rudolf Zrebný

  Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.