Kto bude prvý? Sčítanie a odčítanie lomených výrazov

Ďalšia aktivita, ktorá prinesie do triedy súťažnú atmosféru a zároveň umožní žiakom precvičiť si sčítanie a odčítanie lomených výrazov.

Časová náročnosť:

25 min.

Príprava:

 • vytlačíme si pracovné listy pre každého žiaka;
 • aby sme zabránili odpisovaniu, pridelíme žiakom rôzne skupiny – k dispozícii sú A, B, C (napr. do radov);
 • vytlačíme si pracovné listy s výsledkami pre seba.

Priebeh aktivity:

 • Vysvetlíme žiakom pravidlá:
  • medzi žiakov budú rozdelené pracovné listy A, B, C;
  • každý rieši samostatne podľa pokynov na pracovnom liste;
  • na jednom pracovnom liste vysvetlíme žiakom pravidlá získavania výsledkov;
  • žiak, ktorý doplní všetky výsledky, pôjde si ich skontrolovať k vyučujúcemu;
  • prvý z každej skupiny, ktorý bude mať správny výsledok v zelenom štvoruholníku (v strede siete) dostane jednotku (alebo určený počet bodov);

Zmenšená ukážka pracovného listu:

Materiály na stiahnutie:

Na stiahnutie pripravené pracovné listy spolu s materiálmi pre učiteľa (samozrejme vrátane riešenia) sú dostupné len pre registrovaných učiteľov.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.