Materiály, pracovné listy pre učiteľov

Kto bude prvý? Sčítanie a odčítanie lomených výrazov

Ďalšia aktivita, ktorá prinesie do triedy súťažnú atmosféru a zároveň umožní žiakom precvičiť si sčítanie a odčítanie lomených výrazov.

Časová náročnosť:

25 min.

Príprava:

 • vytlačíme si pracovné listy pre každého žiaka;
 • aby sme zabránili odpisovaniu, pridelíme žiakom rôzne skupiny – k dispozícii sú A, B, C (napr. do radov);
 • vytlačíme si pracovné listy s výsledkami pre seba.

Priebeh aktivity:

 • Vysvetlíme žiakom pravidlá:
  • medzi žiakov budú rozdelené pracovné listy A, B, C;
  • každý rieši samostatne podľa pokynov na pracovnom liste;
  • na jednom pracovnom liste vysvetlíme žiakom pravidlá získavania výsledkov;
  • žiak, ktorý doplní všetky výsledky, pôjde si ich skontrolovať k vyučujúcemu;
  • prvý z každej skupiny, ktorý bude mať správny výsledok v zelenom štvoruholníku (v strede siete) dostane jednotku (alebo určený počet bodov);

Zmenšená ukážka pracovného listu:

Materiály na stiahnutie:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.