Súhrnné testy

Test č. 7 (20 úloh s nápovedou)

Daný je štvorec KLMN s dĺžkou strany 8 cm. Vypočítajte polomer kružnice, ktorá prechádza bodom K a jej stred S je stredom úsečky LN. Výsledok zaokrúhlite na 2 desatinné miesta.
Chcete si overiť výsledok? Úloha je súčasťou testu nižšie.

Prehľad všetkých testov nájdete na stránke https://pohodovamatematika.sk/bonusovy-obsah-na-pohodovamatematika-sk

Prístup k testu získate na stránke https://pohodovamatematika.sk/bonusovy-obsah-na-pohodovamatematika-sk

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.