Pripravte sa na Testovanie 9 z matematiky

Človeče, nehnevaj sa

Táto hra je využiteľná pri precvičovaní ľubovoľného učiva. Pozmenené pravidlá nájdete napr. na stránke: https://pohodovamatematika.sk/riesenie-kvadratickej-rovnice-clovece-nehnevaj-sa.html Ak hráč nevyriešil príklad správne, pokračuje ďalší kliknutím na ďalší hráč.Read more