Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2015

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2015

Príklad č. 1

Vypočítajte a výsledok zapíšte desatinným číslom zaokrúhleným na dve desatinné miesta.

Riešenie:

 • najskôr je potrebné nájsť spoločného menovateľa, čiže najmenší spoločný násobok čísel 4, 2, 6;
  n(2, 4, 6) = 12;
 • potom podiel „spoločný menovateľ / menovateľ“ násobíme čitateľom, napr. 12 : 4 = 3, čiže zapíšeme 3 . 1;
 • následne čitateľ zjednodušíme;
 • zlomok 11/12 upravíme na desatinné číslo;
 • na mieste tisícin je číslica 6, tak zaokrúhlime smerom nahor;

Výsledok: 0,92

Príklad č. 2

Vypočítajte súčin číselných výrazov A a B, ak
A=10-(9-8)-(6-7)
B=4?102+5?10+9

Riešenie:

A?B = (10-(9-8)-(6-7))?(4?102+5?10+9)
= (10-(1)-(-1))?(4?100+50+9)
= (10-1+1)?(400+59)
= 10?459
= 4590

 • príklad môžeme riešiť tak, že najskôr si vypočítame hodnotu výrazov B a nakoniec ich vynásobíme;
 • nezabudnite, ak je „mínus“ pred zátvorkou, po odstránení zátvorky sa výraz vo vnútri zátvorky mení na opačný napr. -(-1) = +1 .

Výsledok: 4590

Príklad č. 3

Na základe informácií uvedených v tabuľke zistite, o koľko kilometrov je celková dĺžka zjazdoviek v Tatranskej Lomnici väčšia ako celková dĺžka zjazdoviek na Štrbskom Plese.

Lyžiarske stredisko Dĺžka zjazdovky podľa obťažnosti
ľahká stredne ťažká ťažká
Tatranská Lomnica 5 350 m 5 190 m 1 240 m
Starý Smokovec 3 375 m 0 m 0 m
Štrbské Pleso 2 590 m 5 600 m 0 m

Riešenie:

 • zjazdovky v Tatranskej Lomnici ……….. 5 350 + 5 190 + 1 240 = 11 780 m
 • zjazdovky na Štrbskom Plese ……….. 2 590 + 5 600 + 0 = 8 190 m
 • hodnoty odčítame ……….. 11 780 – 8 190 = 3 590 m = 3,59 km
 • celková dĺžka zjazdoviek v Tatranskej Lomnici je o 3,59 km väčšia ako celková dĺžka zjazdoviek na Štrbskom Plese

Výsledok: 3,59

Test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.