Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTestovanie 9 z matematiky (Monitor)

Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2014

Príklad č. 1

Určte číslo, ktoré je riešením rovnice 333 – 33 ⋅ x = 3.

Riešenie:

333 – 33 ⋅ x = 3 /-333
-33x = -330 /:(-33)
x = 10

Výsledok: 10

Príklad č. 2

V mise bolo spolu 100 sliviek. Igor si z misy zobral 2 slivky a Viera si zobrala 4/7 zo zvyšku. Koľko sliviek zostalo nakoniec v mise?

Riešenie:

spolu ……. 100 sl.
Igor ……… 2 sl.
Viera ……. 4/7 zo zvyšku sl.
zostalo ….. x
Najskôr určíme zvyšok …… 100 – 2 = 98 sliviek
Viera …….. 4/7 ⋅ 98 = 392/7 = 56 sliviek
V mise zostalo ….. 100 – 2 – 56 = 42 sliviek

Výsledok: 42

Príklad č. 3

Na obrázku sú zobrazené veľkosti dvoch uhlov a štyri priamky, z ktorých sú 2 rovnobežné. Vypočítajte veľkosť uhla β v stupňoch.

Riešenie:
  • do obr. doplníme uhol α
  • uhly 103° a 82°+α sú striedavé, preto 82°+α = 103°
  • potom α = 103° – 82° = 21°
  • uhly α a β sú vrcholové, majú rovnakú veľkosť
  • β = α = 21°
Výsledok: 21°

Príklad č. 4

Výsledok: 84

Príklad č. 5

Výsledok: 30

Príklad č. 6

Výsledok: 9,7

Príklad č. 7

Výsledok: 24

Príklad č. 8

Výsledok: 13,76

Príklad č. 9

Výsledok: 1680

Príklad č. 10

Výsledok: 2,76

Príklad č. 11

Výsledok: B

Príklad č. 12

Výsledok: A

Príklad č. 13

Výsledok: D

Príklad č. 14

Výsledok: B

Príklad č. 15

Výsledok: C

Príklad č. 16

Výsledok: D

Príklad č. 17

Výsledok: C

Príklad č. 18

Výsledok: A

Príklad č. 19

Výsledok: D

Príklad č. 20

Výsledok: B

Zdroj zadaní príkladov: NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Texty príkladov a grafické objekty boli prepisované a NIVAM nezodpovedá za chyby vzniknuté z tohto dôvodu. Autor riešenia príkladov je Ing. Rudolf Zrebný. Za správnosť riešenia, postupu nenesie zodpovednosť NIVAM, ale autor riešenia.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.