Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2014

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2014

Príklad č. 1

Určte číslo, ktoré je riešením rovnice 333 – 33 ⋅ x = 3.

Riešenie:

333 – 33 ⋅ x = 3 /-333
-33x = -330 /:(-33)
x = 10

Výsledok: 10

Príklad č. 2

V mise bolo spolu 100 sliviek. Igor si z misy zobral 2 slivky a Viera si zobrala 4/7 zo zvyšku. Koľko sliviek zostalo nakoniec v mise?

Riešenie:

spolu ……. 100 sl.
Igor ……… 2 sl.
Viera ……. 4/7 zo zvyšku sl.
zostalo ….. x

Najskôr určíme zvyšok …… 100 – 2 = 98 sliviek
Viera …….. 4/7 ⋅ 98 = 392/7 = 56 sliviek
V mise zostalo ….. 100 – 2 – 56 = 42 sliviek

Výsledok: 42

Príklad č. 3

Na obrázku sú zobrazené veľkosti dvoch uhlov a štyri priamky, z ktorých sú 2 rovnobežné. Vypočítajte veľkosť uhla β v stupňoch.

Riešenie:

  • do obr. doplníme uhol α
  • uhly 103°82°+α sú striedavé, preto 82°+α = 103°
  • potom α = 103° – 82° = 21°
  • uhly α a β sú vrcholové, majú rovnakú veľkosť
  • β = α = 21°

Výsledok:

Test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.