Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2013

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2013

Príklad č. 1

Zadanie 1. otázky

Riešenie:

2*(2)+(-2) = 4-2 = 2

Výsledok: 2

Príklad č. 2

Zadanie 2. otázky

Riešenie:

4y + 4 – 10y = 30 – y
-6y + 4 = 30 – y /+y -4
-5y = 26 /:(-5)
y = -5,2

Výsledok: -5,2

Príklad č. 3

Zadanie 3. otázky

Riešenie:

pôžička … 100 000 € ………… 100%
poplatok … x € ………………….0,79%
Počítať môžeme napr. cez 1%:
100 000 € ………… 100% …. potom 1% … 100000:100=1000
0,79% ….. 0,79*1000 = 790 €

Výsledok: 790

Príklad č. 4

Zadanie 4. otázky

Riešenie:

Najskôr si označíme potrebné uhly:
Rieš. 4. otázky
β = 90° – 42° = 48°
α = β + 90° = 48° + 90° = 138°

Výsledok: 138

Test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.