Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTestovanie 9 z matematiky (Monitor)

Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2013

Príklad č. 1

Zadanie 1. otázky

Riešenie:

2*(2)+(-2) = 4-2 = 2

Výsledok: 2

Príklad č. 2

Zadanie 2. otázky

Riešenie:

4y + 4 – 10y = 30 – y
-6y + 4 = 30 – y /+y -4
-5y = 26 /:(-5)
y = -5,2

Výsledok: -5,2

Príklad č. 3

Zadanie 3. otázky

Riešenie:

pôžička … 100 000 € ………… 100%
poplatok … x € ………………….0,79%
Počítať môžeme napr. cez 1%:
100 000 € ………… 100% …. potom 1% … 100000:100=1000
0,79% ….. 0,79*1000 = 790 €

Výsledok: 790

Príklad č. 4

Zadanie 4. otázky

Riešenie:

Najskôr si označíme potrebné uhly:
Rieš. 4. otázky
β = 90° – 42° = 48°
α = β + 90° = 48° + 90° = 138°

Výsledok: 138

Zadanie pred 5. otázkou 

Príklad č. 5

Zadanie 5. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 30

Príklad č. 6

Zadanie 6. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 3

Príklad č. 7

Zadanie 7. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 44

Zadanie pred 8. otázkou 

Príklad č. 8

Zadanie 8. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 106

Príklad č. 9

Zadanie 9. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 7,5

Príklad č. 10

Zadanie 10. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 126

Príklad č. 11

Zadanie 11. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: A

Príklad č. 12

Zadanie 12. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: C

Príklad č. 13

Zadanie 13. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: D

Príklad č. 14

Zadanie 14. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: B

Príklad č. 15

Zadanie 15. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: C

Príklad č. 16

Zadanie 16. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: B

Príklad č. 17

Zadanie 17. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: C

Príklad č. 18

Zadanie 18. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: D

Príklad č. 19

Zadanie 19. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: B

Príklad č. 20

Zadanie 20. otázky

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: A

Zdroj zadaní príkladov: NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Texty príkladov a grafické objekty boli prepisované a NIVAM nezodpovedá za chyby vzniknuté z tohto dôvodu. Autor riešenia príkladov je Ing. Rudolf Zrebný. Za správnosť riešenia, postupu nenesie zodpovednosť NIVAM, ale autor riešenia.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.