Vyriešený test z Testovania 9 z roku 2018

Test nájdete na stránkach www.nucem.sk: test. A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2018 Príklad č. 1 Vypočítajte a výsledok napíšte v tvare desatinného čísla. Výsledok: -0,15 Príklad č. 2 Máme číslo A = 753 672. Vypočítajte rozdiel čísla A zaokrúhleného na stovky a čísla A zaokrúhleného na desaťtisíce. Výsledok: 3 700 …

Vyriešený test z Testovania 9 z roku 2011

Test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2011 Príklad č. 1 Nájdite číslo, ktoré po vydelení číslom 12 dáva podiel 57 a zvyšok 11. Riešenie: Postupne zapisujeme podľa zadania: Nájdite číslo …… x ktoré po vydelení číslom 12 …… x : 12 dáva …

Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2016

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2016
Príklad č. 1
Otec natankoval do auta 40 litrov benzínu za 61,40 eur. Potom natankoval 8 litrov toho istého benzínu do prázdneho kanistra. Koľko eur stál benzín v kanistri?
Riešenie:
40 l  ……….. 61,40 €
8 l ………….. x €
ide o priamu úmernosť, preto … čítať viac…

Vyriešené testy z Testovania deviatakov T9-2011, T9-2013, T9-2014, T9-2015, T9-2016, T9-2017

Rozhodol som sa, že na Pohodovej matematike zverejním pre registrovaných členov vyriešené príklady z predchádzajúcich Testovaní 9. Aktuálne mám pripravené testy z testovania deviatakov T9-2016, T9-2015, T9-2014 a T9-2013. Podrobne vyriešený test T9-2017 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-roku-2017.html Podrobne vyriešený test T9-2016 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-t9-2016.html Podrobne vyriešený test T9-2015 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-t9-2015.html Podrobne vyriešený test T9-2014 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-t9-2014.html Podrobne vyriešený …

Otestujte sa na Monitor – Test č. 2

Druhý z testov, ktorým si môžete preveriť svoje vedomosti a zručnosti z matematiky základnej školy. Či sa v tomto okamihu pripravujete na testovanie deviatakov alebo na prijímacie skúšky, dá vám tento test možnosť preskúšať seba i porovnať sa s inými, ktorí sa nechajú zaradiť do rebríčka. [LDAdvQuiz 67]

Otestujte sa na Monitor – Test č. 1

Prvý z testov, ktorým si môžete preveriť svoje vedomosti a zručnosti z matematiky základnej školy. Je potrebné ešte prepočítať viac príkladov alebo bola vaša príprava na testovanie deviatakov dostatočná? Veď uvidíte… :) [LDAdvQuiz 66]

Testy z minulých rokov

Určite sa viacerí z vás pripravujete na Testovanie 9 aj riešením testov z predchádzajúcich testovaní. Skúste si pozrieť riešenia jednotlivých testovaní, verím, že vám pomôžu. Podrobne vyriešený test T9-2018 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-z-testovania-9-z-roku-2018.html Podrobne vyriešený test T9-2017 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-roku-2017.html Podrobne vyriešený test T9-2016 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-t9-2016.html Podrobne vyriešený test T9-2015 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-t9-2015.html Podrobne vyriešený test T9-2014 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-t9-2014.html …

Celoštátne testovanie deviatakov

Certifikačné testovanie deviatakov sa uskutočňuje z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry, z ukrajinského jazyka a literatúry a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Testovanie kompetencií sa uskutočňuje z matematickej a čitateľskej gramotnosti. V zmysle školského zákona č. 245/2008, § 155, ods. 5 sa externého testovaniazúčastňujú všetci žiaci 9. ročníka …