Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2017

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2017

Príklad č. 1

800 – 700 : 2 + 100 ⋅ 15,67

Zobraziť riešenie
800 – 700 : 2 + 100 ⋅ 15,67 = 800 – 350 + 1567 = 2 017

Výsledok: 2017

Príklad č. 2

Na číselnej osi sú znázornené čísla M, A, V. Vypočítajte M + A + V.

Zobraziť riešenie
M = -0,07
A = 0,08
V = 0,16
M + A + V = -0,07 + 0,08 + 0,16 = 0,17

Výsledok: 0,17

Príklad č. 3

Vyriešte rovnicu a výsledok uveďte v tvare desatinného čísla s presnosťou na stotiny.
11 ⋅ (x – 1) = 11 – (1 + x)

Zobraziť riešenie
11 ⋅ (x – 1) = 11 – (1 + x)
11x – 11 = 11 – 1 – x
11x – 11 = 10 – x /+x +11
12x = 21 /:12
x = 1,75

Výsledok: 1,75

Príklad č. 4

Vypočítajte.
(–0,7)2 ⋅ 102 + (–0,2 ⋅ 10)3 =

Zobraziť riešenie
(–0,7)2 ⋅ 102 + (–0,2 ⋅ 10)3 = 0,49 ⋅ 100 + (-2)3 = 49 + (-8) = 41

Výsledok: 41

Test nájdete na stránkach www.nucem.sk: test.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.