Vyriešený test z Testovania 9 z roku 2017

Test nájdete na stránkach www.nucem.sk: test.

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2017

Príklad č. 1

800 – 700 : 2 + 100 ⋅ 15,67

Zobraziť riešenie

Výsledok: 2017

Príklad č. 2

Na číselnej osi sú znázornené čísla M, A, V. Vypočítajte M + A + V.

Zobraziť riešenie

Výsledok: 0,17

Príklad č. 3

Vyriešte rovnicu a výsledok uveďte v tvare desatinného čísla s presnosťou na stotiny.
11 ⋅ (x – 1) = 11 – (1 + x)

Zobraziť riešenie

Výsledok: 1,75

Príklad č. 4

Vypočítajte.
(–0,7)2 ⋅ 102 + (–0,2 ⋅ 10)3 =

Zobraziť riešenie

Výsledok: 41

Kompletné riešenia všetkých príkladov sú dostupné iba pre registrovaných členov – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.