Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2016

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2016

Príklad č. 1

Otec natankoval do auta 40 litrov benzínu za 61,40 eur. Potom natankoval 8 litrov toho istého benzínu do prázdneho kanistra. Koľko eur stál benzín v kanistri?

Riešenie:

40 l  ……….. 61,40 €
8 l ………….. x €

ide o priamu úmernosť, preto

     8 : 40 = x : 61,40

8*61,40 = 40*x

491,2 = 40x      /:40

x = 12,28

Benzín v kanistri stál 12,28 €.

Príklad č. 2

Pri tovare B bola ponuka: Ak si zoberiete 6 kusov, zaplatíte len za 4 kusy. Jeden kus tohto tovaru stojí 7 eur. Mária si zobrala do košíka 31 kusov tohto tovaru. Koľko eur zaplatila za tento tovar?

Riešenie:

1 kus ….. 7 €
4 kusy … 4*7=28 €

za každých 6 kusov zaplatí ako za 4, preto potrebujeme zistiť, koľkokrát sa 6 „zmestí“ do 31

31:6=5 zv. 1

preto 5-krát zaplatí 28 € + zaplatí ešte za 1 kus, ktorý zostane

5*28+1*7= 147 €

Za tovar zaplatila 147 €.

Príklad č. 3

Obdĺžnik JANO má dĺžky strán |JA| = 16 cm a |AN| = 12 cm. Bod S je stred strany JO a bod T je stred strany JA. Vypočítajte obvod päťuholníka STANO v cm.

Riešenie:

|AN|=12 cm

|JO|=|AN|=12 cm

|ON|=|JA|=16 cm

T je stred JA, preto |TA|=|JA|:2=8 cm

S je stred JO, preto |SO|=|JO|:2=6 cm

|ST| vypočítame využitím Pytagorovej vety:

o = |TA|+|AN|+|ON|+|SO|+|ST|=8+12+16+6+10=52 cm

Obvod päťuholníka STANO je 52 cm.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.