Aritmetika, číselné obory - výklad učivaPrirodzené čísla - výklad učivaVýklad učiva

Násobenie spamäti v obore do 100

K tejto téme sú dostupné aj Neriešené príklady a Test

Ako vynásobíme spamäti 21·4?

Postup je jednoduchý, ale nezabudnite, že celý postup riešenie bude iba vo vašej hlavičke :)

  1. najskôr si spravíme rozklad čísla 21 na 2 časti … 21 = 20 + 1
  2. potom samostatne vynásobíme číslom 4 každú časť, teda 20·4=80, 1·4=4
  3. výsledky sčítame … 80+4=84

21·4=84

Postup môžeme zapísať aj nasledovne: 21·4=20·4+1·4=80+4=84

Ak ste mali s riešením problémy, pozrite si nasledovné video:

Vypočítajte spamäti nasledovné príklady:

a) 21·3 =
b) 17·5 =
c) 22·4 =
d) 19.3 =

Kontrola Správne riešenie      

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.