Aritmetika, číselné obory - výklad učivaPrirodzené čísla - výklad učivaVýklad učiva

Zaokrúhľovanie prirodzených čísel

Ako zaokrúhľujeme prirodzené čísla?

Na túto otázku dostanete odpoveď v nasledujúcej tabuľke a súvisiacom príklade.

Pri zaokrúhľovaní sa riadime vždy podľa číslice nižšieho rádu.

Pomôcka na zaokrúhľovanie:
Ak je číslica, ktorá rozhoduje >=5 zaokrúhlime nahor, ak je číslica, ktorá rozhoduje < 5 zaokrúhlime nadol.

Naučte sa rýchlo zaokrúhľovať pomocou tohto videa.

Pod videom sa nachádzajú ďalšie príklady.

Ak zaokrúhľujeme na

tak rozhodujú

Napríklad číslo zaokrúhlime

desiatky

jednotky

135    
133    

140
130

stovky

desiatky

5 768
5 738

5 800
5 700

tisícky

stovky

32 961
32 161

33 000
32 000

desaťtisícky

tisícky

157 323
153 323

160 000
150 000

stotisícky

desaťtisícky

82 871 235
82 811 235

82 900 000
82 800 000

milióny

stotisícky

13 523 687
13 323 687

14 000 000
13 000 000

Príklad 1:

Pozn.: Výsledky vpisuj do pripraveného textového poľa. Označením možnosti Skontroluj a stlačením tlačidla Odošli zistíš, či si počítal správne.

Zaokrúhľovanie na desiatky, stovky a desaťtisícky:
Zaokrúhlite čísla dané v tabuľke na desiatky, stovky a desaťtisícky.

Čísla napíšte bez medzier, napr. 234900.

Číslo Číslo zaokrúhlené na
desiatky stovky desaťtisícky

143

34 765

1 348 542

343 104

21 122 122

30 672 232
Kontrola Správne riešenie      

Príklad 2:

Anička bola v obchode. Nakúpila to, čo je mama napísala na lístok a zaplatila. Hodnota nákupu predstavovala prirodzené číslo. Keď prišla domov, povedala mame hodnotu nákupu zaokrúhlenú na desiatky. Teda 190 eur. Aká mohla byť hodnota nákupu?

Riešenie:
Na mieste desiatok zostane číslica 9 pri zaokrúhlení vtedy, ak na mieste jednotiek je niektorá z cifier: 0, 1, 2, 3, 4 .
Na mieste desiatok sa zmení na číslicu 9 číslica 8 vtedy, ak na mieste jednotiek je niektorá z cifier: 5, 6, 7, 8, 9 .

Hodnota nákupu teda mohla byť 185 eur; 186 eur; 187 eur; 188 eur; 189 eur; 190 eur; 191 eur; 192 eur; 193 eur; 194 eur;

Príklad 3:

Vyberte najmenšie z čísel 115, 145, 184, 206, 105, 128, 150, 194, 172, 118, 197, a napíšte ho do pripraveného textového poľa zaokrúhlené na desiatky.

Najmenšie z čísel zaokrúhlené na desiatky je:

Kontrola Správne riešenie      

Príklad 4:

Vyberte najväčšie z čísel 76, 799, 207, 749, 891, 199, 317, 374, 364, 767, 363, a napíšte ho do pripraveného textového poľa zaokrúhlené na stovky.

Najväčšie z čísel zaokrúhlené na stovky je:

Kontrola Správne riešenie      

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.