Kontaktujte nás na info@pohodovamatematika.sk alebo 0907 840 653

Usporiadanie prirodzených čísel

Ako usporadúvame prirodzené čísla podľa veľkosti od najmenšieho po najväčšie (vzostupne) alebo od najväčšieho po najmenšie (zostupne) si ukážeme na jednoduchom príklade.

Príklad:

Usporiadajte vzostupne čísla 34, 2354, 12, 87, 234, 324, 543, 876, 24.

Riešenie:

Najskôr si dané čísla zoradíme pod seba tak, aby boli číslice rovnakého rádu nad sebou. Čiže jednotky nad jednotkami, desiatky nad desiatkami, …

Číslo
34
2354
12
87
234
324
543
876
24

Následne budeme postupne zľava porovnávať číslice na jednotlivých pozíciách. Číslo 2354 má najviac tisícok, čiže bude najväčšie (ostatné čísla majú 0 tisícok). Budeme pokračovať trojcifernými číslami a ich zápisom od najväčšieho podľa číslice na pozícii stoviek. A nakoniec dvojciferné čísla. Pre prehľadnosť si môžeme poradové čísla daných čísel zapisovať, tak ako vidíte nižšie. (Samozrejme, šikovnejší spamäti.)

 

Číslo poradie
34 7.
2354 1.
12 9.
87 6.
234 5.
324 4.
543 3.
876 2.
24 8.

Získali sme takto poradie čísel od najväčšieho po najmenšie, čiže zostupné zoradenie. V zadaní sa požaduje zoradenie vzostupne, preto poradie „prehodíme“.

A výsledok …

12 < 24 < 34 < 87 < 234 < 324 < 543 < 876 < 2354