Aritmetika, číselné obory - výklad učivaVýklad učiva

Prehľad číselných množín

Prirodzené čísla

 • množinu všetkých prirodzených čísel označujeme N;
 • sú to čísla 1, 2, 3, 4, 5, …;
 • je ich nekonečne veľa;

Celé čísla

 • množinu všetkých celých čísel označujeme Z;
 • sú to čísla …, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …;
 • patria tam teda všetky prirodzené čísla, nula a všetky záporné celé čísla;
 • pri zápise niekedy používame aj Z+ (kladné celé čísla), Z (záporné celé čísla), Z0+ (nezáporné celé čísla), Z0 (nekladné celé čísla)
 • je ich nekonečne veľa;

Racionálne čísla

 • množinu všetkých racionálnych čísel označujeme Q;
 • sú to všetky celé čísla doplnené o desatinné čísla a zlomky;
 • každé racionálne číslo je možné zapísať v tvare zlomku;
 • napr. -4; 7; 0,8; 1,9; 1,3; …
 • je ich nekonečne veľa;

Iracionálne čísla

 • množinu všetkých iracionálnych čísel označujeme I;
 • do tejto množiny patria čísla, ktoré nie sú racionálne;
 • napr. π, odmocnina-z-5, log25, …
 • je ich nekonečne veľa;

Reálne čísla

 • množinu všetkých reálnych čísel označujeme R;
 • patria tu všetky racionálne aj iracionálne čísla;
 • je ich nekonečne veľa;

Platí: N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R

ciselne-mnoziny 

 

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.