Aritmetika, číselné obory – výklad učiva

Aritmetika, číselné obory - výklad učivaDesatinné čísla - výklad učivaDesatinné čísla. Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslamiVýklad učiva

Poznávame desatinné čísla, čítanie a zapisovanie desatinných čísel

Asi každý z vás vie, že 1 m = 10 dm, 1m = 100 cm, 1 m = 1000 mm, 1 km = 1000 m, 1 km = 10 000 dm, 1 km = 100 000 cm, … Vedeli by ste doplniť správne hodnoty do nasledovných

Read More