Aritmetika, číselné obory - výklad učivaMocniny a odmocniny - výklad učivaMocniny a odmocniny, zápis veľkých číselVýklad učiva

Význam mocnín, čítanie a zapisovanie mocnín

Spomínate si na úlohu o roľníkovi v článku Vytvorenie predstavy o veľkých číslach? Prvý deň mal dať sedliak roľníkovi nájomné za pôdu 5 zrniek pšenice a každý ďalší deň dvojnásobok toho, čo v predošlý.

Aké nájomné zaplatí sedliak napr. za 6 dní? Zapíšeme nasledovne:

5 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = …

A tu sa dostávame k základnému významu mocnín a tým je zjednodušenie zápisu pri súčine rovnakých čísel, premenných, výrazov.

5 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 5 * 25

V danom zápise nazývame:

 • 25 mocnina
 • 2 základ mocniny
 • 5 mocniteľ, exponent

Čítame dva na piatu.

Podobne môžeme zapisovať aj viacnásobný súčin rovnakých premenných alebo výrazov, napr.:

 • x5 = x * x * x * x * x
 • (x + 3)3 = (x + 3) * (x + 3) * (x + 3)

Príklad 1:

Zapíšte v tvare mocniny:

 1. 3 * 3 * 3 * 3 * 3 =
 2. 7 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7 =
 3. 11 * 11 * 11 * 11 =

Kontrola   Správne riešenie     


Príklad 2:

Zapíšte v tvare mocniny:

 1. štyri na ôsmu =
 2. dva na osemnástu =
 3. tri na siedmu =

Kontrola   Správne riešenie     

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.