Pripravte sa na Testovanie 9 z matematiky

Lineárna lomená funkcia

Neriešené príklady 1. príklad Určte definičný obor a načrtnite grafy funkcií: , , , Čo ste si všimli? 2. príklad Pre funkciu určte: a) f(2), f(-3), b) všetky hodnoty premennej x∈D(f), pre ktoré platí: f(x) = -1, f(x) = 0, f(x) = 6. 3. príklad Využitím grafu funkcie zistite, pre ktoré...Read more

Vlastnosti funkcií

1. Ktoré z daných funkcií sú párne alebo nepárne? 2. Rozhodnite, na ktorých obrázkoch sú grafy párnych alebo nepárnych funkcií: 3. Doplňte nasledovné obrázky tak, aby predstavovali grafy párnych funkcií: 4. Doplňte nasledovné obrázky tak, aby predstavovali grafy nepárnych funkcií: 5. Dokážte, že...Read more

Exponenciálna funkcia a jej graf

Niekoľko jednoduchých príkladov zameraných na vlastnosti exponenciálnych funkcií a ich grafy. Správnosť vášho riešenia si môžete skontrolovať kliknutím na tlačidlo Ukáž výsledky, ktoré sa nachádza pod príkladmi. 1. Načrtnite grafy nasledovných funkcií: 2. S využitím grafu funkcie  načrtnite...Read more