Algebra - príkladyFunkcie - príkladyNeriešené príklady

Funkčná závislosť, funkcia a jej vlastnosti

Neriešené príklady

1. príklad

Je daná množina usporiadaných dvojíc reálnych čísel funkciou?
A = {[-10;2];[-11,3;8];[-12,5;4];[-6;2]}
B = {[-6;2];[-2;8];[-7,3;4];[-8,5;1]}
C = {[-9;2];[-9,3;8];[-11,5;4];[-5;2]}
D = {[9;9];[7,7;3];[6,5;7];[13;6]}

2. príklad

Určte definičné obory a obory hodnôt funkcií:

  • f1: A = {[1, 2]; [2, 3]; [3, 4]; [4, 5]; [5, 6]}
  • f2: B = {[1, 1]; [2, 1]; [3, 1]; [4, 1]; [5, 1]}

3. príklad

Určte definičný obor a funkčné hodnoty f(-1), f(2/3), f(2) pre funkcie:


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.