Algebra - príkladyLineárne rovnice a ich sústavy - príkladyNeriešené príklady

Sústavy troch lineárnych rovníc s tromi neznámymi

Neriešené príklady

Príklad č. 1:

Zistite, či usporiadaná trojica [x, y, z] = [2, 0, -1] je
riešením daných sústav rovníc s troma neznámymi.

Príklad č. 2:

Riešte v množine M = R x R x
R sústavy rovníc:

Príklad č. 3:

Dané sústavy rovníc s troma neznámymi riešte v množine :

Príklad č. 4:

Riešte v množine M = N x N x (-2,3> dané sústavy rovníc:
(využite substitúciu)


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.