Vlastnosti funkcií

1. Ktoré z daných funkcií sú párne alebo nepárne?

2. Rozhodnite, na ktorých obrázkoch sú grafy párnych alebo nepárnych funkcií:

Graf funkcie

Graf funkcie

Graf funkcie

3. Doplňte nasledovné obrázky tak, aby predstavovali grafy párnych funkcií:

Graf funkcie

Graf funkcie

Graf funkcie

4. Doplňte nasledovné obrázky tak, aby predstavovali grafy nepárnych funkcií:

Graf funkcie

Graf funkcie

Graf funkcie

5. Dokážte, že funkcia f: y = 2x – 1 je rastúca.

6. Ktoré z funkcií na obrázkoch sú prosté, určte ich extrémy:

Graf funkcie

Graf funkcie

Graf funkcie

Graf funkcie

7. Ktoré z daných funkcií sú zhora (zdola) ohraničené?

Graf funkcie

Graf funkcie

Graf funkcie

Graf funkcie

Graf funkcie

8. Určte intervaly, na ktorých sú dané funkcie rastúce.

Graf funkcie

Graf funkcie

Graf funkcie

Graf funkcie

Graf funkcie

9. Určte z grafu funkcie f jej D(f) a H(f), monotónnosť, extrémy, paritu, ohraničenosť, priesečníky so súradnicovými osami.

Graf funkcie


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Zdieľať
Zdieľať