Algebra - príkladyFunkcie - príkladyNeriešené príklady

Lineárna lomená funkcia

Neriešené príklady

1. príklad

Určte definičný obor a načrtnite grafy funkcií:

Čo ste si všimli?

2. príklad

Pre funkciu určte:
a) f(2), f(-3),

b) všetky hodnoty premennej x∈D(f), pre ktoré platí: f(x) = -1, f(x) = 0, f(x) = 6.

3. príklad

Využitím grafu funkcie zistite, pre ktoré x∈D(f) sú funkčné hodnoty väčšie než .

4. príklad

Určte koeficient k pre funkciu , ak jej graf prechádza bodom [-1; 2].

5. príklad

Daná je funkcia , pričom x∈<-2;∞). Rozhodnite, či existuje x∈D(f), pre ktoré platí:

a) f(x) = 3, b) f(x) = 0, c) f(x)≤-2

6. príklad

Využitím grafu funkcie a jeho posunutia načrtnite grafy nasledovných funkcií:

7. príklad

Upravte predpisy daných funkcií na tvar

8. príklad

Načrtnite grafy daných funkcií a určte ich vlastnosti (v prípade potreby využite úpravy ako v pr. 6):


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.