Algebra - príkladyFunkcie - príkladyNeriešené príklady

Exponenciálna funkcia a jej graf

Niekoľko jednoduchých príkladov zameraných na vlastnosti exponenciálnych funkcií a ich grafy. Správnosť vášho riešenia si môžete skontrolovať kliknutím na tlačidlo Ukáž výsledky, ktoré sa nachádza pod príkladmi.

1. Načrtnite grafy nasledovných funkcií:

2. S využitím grafu funkcie y=5x načrtnite grafy funkcií:

3. Načrtnite graf funkcie y=3x. Aký bude mať predpis funkcia prislúchajúca danému grafu, ak

a) os x posunieme o 2 nadol;
b) os x posunieme o 3 nahor;
c) os y posunieme o 1 doprava;
d) os y posunieme o 4 doľava;
e) os x posunieme o 2 nahor a os y posunieme o 3 doprava.


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.