Algebra - príkladyFunkcie - príkladyNeriešené príklady

Mocninové funkcie so záporným celým mocniteľom

Neriešené príklady:

1. príklad

Na obrázku sú znázornené grafy funkcií f, g, h, i. Ktoré z týchto funkcií patria medzi mocninové funkcie s párnym záporným mocniteľom a ktoré medzi mocninové funkcie s nepárnym záporným mocniteľom.

funkcie-so-zapornym-mocnitelom

2. príklad

Zostrojte graf funkcie y = x-2 a určte jej vlastnosti.

3. príklad

Zostrojte graf funkcie y = x-5 a určte jej vlastnosti.

4. príklad

Zostrojte graf funkcie y = x-3+2 a určte jej vlastnosti.

5. príklad

Zostrojte graf funkcie y = x-2-1 a určte jej vlastnosti.

6. príklad

Zostrojte graf funkcie y = (x+1)-2 a určte jej vlastnosti.

7. príklad

Zostrojte graf funkcie y = (x-2)-3+1 a určte jej vlastnosti.

8. príklad

Zostrojte graf funkcie y = (x+3)-4-2 a určte jej vlastnosti.

 


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.