Kvadratická rovnica bez lineárneho a absolútneho člena

Neriešené príklady

1. Riešte danú rovnicu v obore R:

  1. -3x2 + 4 = 4 – 6x2
  2. 4x2 = 0
  3. 5 · (7.5x2 – 6) = 5x2 – 30
  4. -5x2 = -8.2x2

2. Riešte danú rovnicu v obore Z:

  1. 3 · (x – 4) – 2x · (x + 1.5) = 2x2 – 12
  2. (8 – 9x)2 – (8 + 9x)2 = 4x · (4x – 72)
  3. -4 + 4x2 = 2 · (2 – (-7x2)) · (-1)
  4. 7 · (x – 4) – 2x · (x + 3.5) = -2x2 – 28
  5. (x + 5) · 3x + 7x2 – 12x = -3x · (7x – 1)
  6. (x + 2) · 9x + 7x2 – 15x = -3x · (5x – 1)

3. Riešte danú rovnicu v obore Z:


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.