Algebra - príkladyFunkcie - príkladyNeriešené príklady

Priesečníky so súradnicovými osami

Príklad 1:

Určte priesečníky grafu funkcie so súradnicovými osami x, y. V prípade, ak priesečník neexistuje, tak do textového poľa napíšte N. Súradnice oddeľte bodkočiarkou. Namiesto desatinnej čiarky píšte bodku.

a) Graf funkcie

Px = [] Py = []


b) Graf funkcie

Px = [] Py = []


c) Graf funkcie

Px = [] Py = []


d) Graf funkcie

Px = [] Py = []


e) Graf funkcie

Px = [] Py = []

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.