Pripravte sa na Testovanie 9 z matematiky

Výroková formula

Neriešené príklady Príklad 1: Určte pravdivostné hodnoty zložených výrokov: (A ∧ B)‘ ∨ (A ⇒ B) (A ⇒ B) ∧ (A ⇔ B)‘ (A‘ ∨ B‘) ⇔ (A ∧ B) ((A ∨ B) ⇔ (A‘ ∨ B‘))‘ (A ∧ B) ∨ (A ⇒ B) (A ⇔ B) ∧ (A ⇒ B) (A‘ ⇒ B) ∨... Kompletný obsah je dostupný iba pre...Read more