Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTesty z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov – Príprava na monitor 9 z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9 a prijímacie skúšky z matematiky na stredné školy. V tomto teste sa venujeme celku Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Trojuholníková nerovnosť.
  • Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku.
  • Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu).
  • Zhodnosť trojuholníkov (sss, sus, usu).
  • Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník.
  • Výška trojuholníka

Test je dostupný iba pre podporovateľov pohodovej matematiky. Prístup k tomuto a ďalším testom získate na stránke Bonusový obsah.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.