Premenná, výraz, rovnica – Príprava na monitor 9 z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Premenná, výraz, rovnica.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Číselný výraz.
  • Jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej rovnici.
  • Výrazy s premennými.
  • Vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého vzorca.
  • Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých vzorcoch.

Test je dostupný iba pre registrovaných členov v členskej sekcii. Zaregistrovať sa môžete na stránke Objednávka ročného členstva.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.