Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTesty z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy

Premenná, výraz, rovnica – Príprava na monitor 9 z matematiky

Pripravte sa na prijímacie skúšky z matematiky na strednú školu a Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa venujeme celku Premenná, výraz, rovnica.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Číselný výraz.
  • Jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej rovnici.
  • Výrazy s premennými.
  • Vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého vzorca.
  • Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých vzorcoch.

Test je dostupný iba pre podporovateľov pohodovej matematiky. Prístup k tomuto a ďalším testom získate na stránke Bonusový obsah.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.