Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematiky

Ako sa pripraviť na Monitor 9 z matematiky

Čo je Testovanie 9?

Testovanie 9 z matematiky je súčasťou celoslovenského hodnotenia základných vzdelávacích programov. Je určený pre žiakov 9. ročníka základnej školy a má za úlohu zhodnotiť ich schopnosti a vedomosti v matematike.

Test sa skladá z 30 úloh a je rozdelený do dvoch častí:

 • 15 otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou,
 • 15 uzavretých úloh s výberom jednej odpovede zo 4 možností.

Testy na Monitor 9 obsahujú úlohy z rôznych oblastí matematiky:

 • Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
 • ­Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
 • ­Geometria a meranie
 • ­Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika
 • ­Logika, dôvodenie, dôkazy

Úlohy sú často formulované tak, aby testovali schopnosti a vedomosti žiakov v reálnych situáciách. 10 úloh je s matematickým kontextom a 20 úloh s kontextom reálneho života.

Výsledky testovania sa používajú na zhodnotenie úrovne vedomostí a schopností žiakov v matematike a na porovnanie s výsledkami žiakov z celého Slovenska. Tieto výsledky sa potom používajú na zlepšenie kvality vzdelávania a na určenie budúcich potrieb a priorít v oblasti matematickej výchovy.

Ak sa chcete úspešne pripraviť na Monitor 9 z matematiky, odporúčame vám pravidelné štúdium, cvičenia a testy, získanie učebníc a príručiek a využívanie iných zdrojov na prípravu. Dôležité je tiež byť motivovaný a disciplinovaný, aby ste si udržali konzistentnosť a dosiahli dobré výsledky.

Príprava na Testovanie 9 matematika

Monitor 9 z matematiky je pomerne náročný test, takže vyžaduje niekoľko mesiacov dôkladnej prípravy. Tu sú niektoré kroky, ktoré môžete urobiť, aby ste sa kvalitne pripravili na tento test:

 1. Preskúmajte obsah testu: Zistite, aké témy budú testované a aký je formát testu. Na základe toho sa môžete rozhodnúť, aké študijné materiály použijete.
 2. Získajte študijné materiály: Existuje mnoho učebníc a príručiek, ktoré sa zameriavajú na prípravu na Monitor 9 z matematiky. Získajte si tieto materiály a postupujte podľa pokynov.
 3. Upravte si svoj rozvrh: Vyhraďte si dostatok času na prípravu na test. Zahrňte do svojho rozvrhu štúdium učebníc, prípravu na testy a cvičenia.
 4. Vypracovávajte cvičenia a testy: Cvičenie robí majstra. Pravidelné vypracovávanie cvičení a testov (Monitor 9 testy) môže pomôcť zlepšiť vaše vedomosti a zručnosti.
 5. Vykonávajte simulované testy: Skúste si urobiť niekoľko simulovaných testov, aby ste si vyskúšali, ako dobre sa vám darí. To vám pomôže zistiť, na čom musíte ešte pracovať.
 6. Spolupracujte s ostatnými: Ak máte ťažkosti s niektorými témami, skúste sa spojiť s ostatnými študentmi, ktorí sa tiež pripravujú na test. Môžete sa navzájom podporovať a učiť sa jeden od druhého.
 7. Dobre sa vyspite a stravujte: Dobre sa vyspite pred testom a pri testovaní sa dobre stravujte. To vám pomôže udržať si energiu a sústrediť sa na test.

Pamätajte, že príprava na Monitor 9 z matematiky vyžaduje trpezlivosť, úsilie a čas. S týmito krokmi by ste mali byť lepšie pripravení na test a zlepšiť svoje výsledky.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.