Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTesty z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy

Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami – Príprava na Monitor – Testovanie 9 z matematiky

Pripravte sa na prijímacie skúšky z matematiky na SŠ a Monitor 9 – Testovanie 9. V tomto teste sa venujeme celku Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Kladné a záporné čísla.
  • Navzájom opačné čísla.
  • Absolútna hodnota celého a desatinného čísla.
  • Usporiadanie a porovnanie celých a desatinných čísel.
  • Sčitovanie a odčítavanie celých a desatinných čísel.
  • Násobenie a delenie záporného čísla kladným.
  • Slovné úlohy.

Test je dostupný iba pre podporovateľov pohodovej matematiky. Prístup k tomuto a ďalším testom získate na stránke Bonusový obsah.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.