Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTesty z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy

Percentá – výpočet percent

Pri počítaní zo zlomkami sa často používajú zlomky s menovateľom 100, pričom pre zlomok zlomok jedna stotina sa používa medzinárodne zaužívaný názov percento.

Počítanie percent je spojené s 3 pojmami:

  • základ – z
  • počet percent – p
  • percentová časť – c

Ak ste zvedaví, aký vzorec na výpočet percent je potrebné používať, prezradím vám ho… Vlastne prezradím vám vzorce :)

Ako vypočítať 1%

Jedno % zo z je z/100

Jedno percento zo základu vypočítame nasledovne:

Príklad:

Vypočítajte jedno percento z 250 eur.

Riešenie:

1% z 250 € je 250/100 = 2,5 €

Ako vypočítať počet percent

Alebo koľko percent predstavuje percentová časť c zo základu z? Počet percent p vypočítame nasledovne:

Počet percent p je 100c/z

Príklad:

Pôvodná cena televízora bola 500 €. V obchode ho predávajú so zľavou 120 €. Koľko percent predstavuje zľava z pôvodnej ceny?

Riešenie:

z = 500 €
c = 120 €
p = ?
p = (100 . c)/z = (100 . 120)/500 = 12 000 / 500 = 24%

Ako vypočítať percentovú časť

Ak poznáme počet percent a základ, vypočítame percentovú časť  nasledovne:

Percentová časť c je z.p/100

Príklad:

Koľko eur ušetrí Peter, ak si chce kúpiť bicykel za 810 € a podarilo sa mu dohodnúť s predajcom na zľave 12%?

Riešenie:

z = 810 €
p = 12%
c = ?
c = z . p / 100 = 810 . 12 / 100 = 810 . 0,12 = 97,20 €

Petrovi sa podarí ušetriť 97,20 €.

Verím, že tento článok (test) vám zodpovedá otázku: „Ako vypočítať percentá?

Percentá – test obsahuje 27 otázok, ak máte pri riešení problém, využite nápovedu.

Televízor zlacnel o 25,5 €, čo bolo 12% z pôvodnej ceny. Aká je akciová cena televízora?

Zobraziť nápovedu

Napr. použite výpočet cez 1%. Ak 12% je 25,5, potom 1% je 25,5:12 = 2,125. Základ, 100% je 2,125*100 = 212,50

Skryť nápovedu

Akciová cena televízora je 212,5|212,50() €;

Aký úrok zaplatila Andrea, ak si požičala 200 € na 1 rok s ročnou úrokovou mierou 6,8 %?

Zobraziť nápovedu

200*0,068 = 13,6 €

Skryť nápovedu

13,6()

Novákovci majú pozemok rozdelený nasledovne: 16% úžitková záhradky, 50% dom, 14% kvetinové záhony a zvyšok pozemku zaberá trávnik s vysadenými ovocnými stromami, ktorý má výmeru 160 m2. Aká je celková výmera ich pozemku?

Zobraziť nápovedu

trávnik so stromami … 160 m2 … 100%-16%-50%-14%=20% … Teraz vieme, že 20% je 160 a už je ľahké vypočítať 100%, teda celkovú rozlohu pozemku.

Skryť nápovedu

800()m2;

Cyklista zastal pred kopcom a pozeral na značku, ktorá vyjadrovala stúpanie 15 ‰. Aktuálne sa nachádzal v nadmorskej výške 249 m. n. m. Do akej nadmorskej výšky sa dostane, ak vodorovná vzdialenosť od cyklistu k vrcholu kopca je 400 metrov?

Zobraziť nápovedu


1000 m ………… 15 m 400 m …………. x m 400 : 1000 = x : 15 400 * 15 = 1000 * x 6000 = 1000 * x /:1000 x = 6

Skryť nápovedu

6() m

Doplňte správny výsledok

Zobraziť nápovedu

Napr. 3% z 240 vypočítam nasledovne:
3% v tvare desatinného čísla, teda 0,03 násobím 240 … 0,03*240=7,2

Iný spôsob: Vypočítam 1% z 240, čo je 2,4 a toto číslo násobím 3, teda 2,4*3=7,2.

Skryť nápovedu

5% z 250 je 12,5();
13% z 1024 je 133,12();
86% z 859 je 738,74();
70% z 1290 je 903();

Doplňte tabuľku:

Zobraziť nápovedu

istina – 200 €, ročná úroková miera – 3%, úrok = 200*0,03 = 6 €
ročná úroková miera – 3%, úrok = 24 €, istina = 24 : 0,03 = 800 €
istina – 200 €, úrok = 24 €, ročná úroková miera = (24:200)*100 = 12 %

Skryť nápovedu

7300 €17200()28900 €26400()200 €
2,4() %1,5 %1,6 %2,3 %2,7() %
175,2 €258 €462,4()607,2 €5,4 €

Kapacita štadióna City Arena Trnava je 19460 miest. Pred zápasom bolo obsadených 85% miest. Koľko miest ešte zostávalo voľných?

Zobraziť nápovedu

Voľných miest je 100% – 85% = 15%. Stačí vypočítať, koľko je 15% z 19460.

Skryť nápovedu

Voľných miest: 2919|2 919();

Koľko zo zasiatych semien z 500 nevyklíčilo, ak vieme, že 20% vyklíčilo?

Zobraziť nápovedu

Ak vyklíčilo 20%, tak nevyklíčilo 100-20, teda 80%. Už stačí len vypočítať 80% z 500.

Skryť nápovedu

400();

Cesta má klesanie 12 ‰.Na akej vzdialenosti klesne cesta o 150 m?

Zobraziť nápovedu

12 m …. 1000 m 150 m …. x m 150*1000 = 12x …

Skryť nápovedu

12,5() km

Písomka z matematiky obsahovala 5 otázok, každá bola obodovaná 4 bodmi. Andrej napísal písomku na 14 bodov. Na koľko percent napísal Andrej písomku?

Zobraziť nápovedu

Najskôr potrebujeme zistiť základ – 100% – teda celkový počet bodov. 5 otázok po 4 body … 5*4=20 bodov celkom. Už stačí len vypočítať koľko percent je 14 bodov z 20.

Skryť nápovedu

Andrej napísal test na 70()%;

Urči jedno percento zo:

Zobraziť nápovedu

Jedno percento vypočítame tak, že celok vydelíme číslom 100.

Skryť nápovedu

123 jabĺk je 1,23() jabĺk;
2045 eur je 20,45() eur;
27 l je 0,27() l;
235,14 m je 2,3514() m;

Vyjadrite údaje v promile v tvare desatinného čísla:

Zobraziť nápovedu

1 ‰ = 0,001, teda jedna tisícina
5 ‰ = 0,005

Skryť nápovedu

831 ‰ = 0,831()
3256 ‰ = 3,256()
1816 ‰ = 1,816()
3649 ‰ = 3,649()
2516 ‰ = 2,516()
5364 ‰ = 5,364()
1656 ‰ = 1,656()
2552 ‰ = 2,552()
3756 ‰ = 3,756()

Vypočítajte úrok pre danú istinu a ročnú úrokovú mieru po 1 roku úročenia.

Zobraziť nápovedu

Úrok = (Úroková miera/100) * Istina
napr. istina – 300 €, ročná úroková miera – 5%, úrok = 0,05*300 = 15 €

Skryť nápovedu

9900 €13000 €23800 €13300 €20800 €
2,1 %1,6 %1,4 %2,2 %2,4 %
207,9()208()333,2()292,6()499,2()

Vypočítajte, koľko percent tvorí:

Zobraziť nápovedu

Napr. Koľko percent tvorí 6 zo 120?
Postupujeme napr. tak, že časť delíme celkom a násobíme 100.
Teda: (6:120)*100 = 0,05*100 = 5%

Skryť nápovedu

240,64 z 256 ………. 94()%;
185,76 z 216 ………. 86()%;
186,68 z 359 ………. 52()%;
12,95 z 37 ………. 35()%;
86,13 z 261 ………. 33()%;

Vypočítajte:

Zobraziť nápovedu

Napr. číslo o 5% väčšie ako 12
celok, čiže 100% sa zväčší o 5%, takže dostaneme 105%.
Teraz len stačí násobiť (105*12)/100 = 12,6
Alebo použite trojčlenku:
100% …. 12
105% …. x

Skryť nápovedu

číslo o 41% väčšie ako 246 je 346,86();
číslo o 90% väčšie ako 288 je 547,2();
číslo o 16% väčšie ako 144 je 167,04();
číslo o 52% väčšie ako 135 je 205,2();
číslo o 44% väčšie ako 104 je 149,76();
číslo o 34% menšie ako 28 je 18,48();
číslo o 16% menšie ako 397 je 333,48();
číslo o 49% menšie ako 140 je 71,4();
číslo o 29% menšie ako 30 je 21,3();
číslo o 90% menšie ako 19 je 1,9();

Koľko promile je 5 z 48?

Zobraziť nápovedu

25 ….. 5 1000 … x ———– 5*1000 = 25x x = 5000 : 25 x = 200

Skryť nápovedu

{200} ‰()

Vyberte správnu odpoveď na otázku: Čo znamená 5 ‰ pri vyjadrení stúpana?

(pri vodorovnej vzdialenosti 1000 m stúpne cesta o 5 m) (!pri vodorovnej vzdialenosti 5 m stúpne cesta o 1000 m) (!pri vodorovnej vzdialenosti 100 m stúpne cesta o 5 m) (!pri vodorovnej vzdialenosti 5 m stúpne cesta o 100 m)

Žiaci majú vyučovanie od 7:50 do 13:20. Medzi vyučovacími hodinami je jedna 20-minútová a štyri 10-minútové prestávky. Koľko % vyučovania tvoria prestávky?

Zobraziť nápovedu

Vypočítame celkový čas od 7:50 do 13:20 v minútach – 330 minút. Vypočítame, koľko minút tvoria prestávky: 20 + 4*10 = 60 minút, čo je (60/330)*100%.

Skryť nápovedu

(18,18%) (!9,09%) (!15,15%) (!21,21%)

V autoservise poskytujú v decembri zľavu na náhradné diely vo výške 18%. Novákovci by pri bežných cenách zaplatili za náhradné diely na svoje auto 270 eur. Koľko budú platiť v decembri?

Zobraziť nápovedu

Pri 18% zľave zaplatia v skutočnosti 100%-18%=82% z bežnej ceny 270 €, teda 0,82*270=…

Skryť nápovedu

(221,40 €) (!48,60 €) (!318,60 €) (!262,00 €)

Poľnohospodárske družstvo vyváža do zahraničia 72% svojej produkcie mlieka, čo predstavuje 1 008 000 litrov. Koľko litrov mlieka z tohto družstva zostáva na Slovensku?

Zobraziť nápovedu

72% … 1 008 000 litrov … 1% … 1008000:72=14000 … Na Slovensku zostáva 100-72=28% … 28*14000 litrov

Skryť nápovedu

(392 000 litrov) (!240 000 litrov) (!480 000 litrov) (!350 000 litrov)

Na okraji obce rozdelili veľký pozemok na niekoľko rovnakých častí a väčšinu už predali. Na obrázku sú voľné pozemky podfarbené bielou farbou. Koľko percent pozemkov zostalo ešte voľných?

Zobraziť nápovedu

Celkový počet pozemkov … 12, voľných pozemkov … 3, už stačí len zistiť, koľko percent je 3 z 12 … zjednodušený výpočet: (3/12)*100

Skryť nápovedu

(25%) (!75%) (!30%) (!70%)

Za Rajcom vysadili novú alej. Na základe údajov z grafu určite, koľko percent tvorili vysadené čerešne.

Zobraziť nápovedu

Celkový počet stromov … 30+30+4=64 … čerešne … 4 … (4/64)*100%

Skryť nápovedu

(6,25%) (!4,00%) (!12,00%) (!8,75%)

V prieskume žiaci uviedli svoj najobľúbenejší predmet. Mohli uviesť iba jeden. Výsledky prieskumu sú zaznamenané pomocou stĺpcového diagramu. Ktoré z tvrdení je nepravdivé?

Zobraziť nápovedu

Postupne overte jednotlivé tvrdenia. Pozor, hľadáte nepravdivé tvrdenie.

Skryť nápovedu

(Menej ako 14% žiakov považuje za najobľúbenejší predmet Informatiku.) (!Viac ako 20% žiakov považuje za najobľúbenejší predmet Anglický jazyk.) (!Menej ako 10% žiakov považuje za najobľúbenejší predmet Matematiku.) (!Prieskumu sa zúčastnilo menej ako 100 žiakov.)

Pôvodná cena knihy Harry Potter a Kameň mudrcov bola 13,90 eur. V predvianočnej akcii zlacnela na 12,37 €. O koľko % zlacnela táto kniha?

Zobraziť nápovedu

zlacnela o 13,90-12,37=1,53€ … 1,53 z 13,90 € je (1,53/13,90)*100%

Skryť nápovedu

(11,01%) (!10,10%) (!12,37%) (!15,30%)

Andrej, Milan, Dušan, Lucia a Zuzana písali písomku v náhradnom termíne. Každý z nich mal inú písomku. Ich výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
 AndrejMilanDušanLuciaZuzana
dosiahnutý počet bodov1819171921
celkový počet bodov2528302428

Ktorý z nich dosiahol v písomke najväčšiu percentuálnu úspešnosť?

Zobraziť nápovedu

Vypočítame percentuálnu úspešnosť jednotlivých žiakov a následne porovnáme. Napr. Andrej: 18:25=0,72=72% …

Skryť nápovedu

(Lucia) (!Andrej) (!Zuzana) (!Milan)

Adam si chce zobrať pôžičku na kúpu auta vo výške 15 000 €. Banka si účtuje spracovateľský poplatok vo výške 0,65% z požičanej sumy. Aká je hodnota tohto poplatku v eurách?

Zobraziť nápovedu

Napr. výpočet cez 1% … 100% … 15000€, 1% … 150€, 0,65% … 0,65*150…

Skryť nápovedu

(97,50 €) (!975 €) (!65 €) (!9,75 €)


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.