Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTesty z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy

Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 – Príprava na monitor 9 (prijímacie skúšky na SŠ) z matematiky

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na prijímacie skúšky z matematiky na stredné školy a samozrejme aj na Monitor 9. V tomto teste sa venujeme celku Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Násobenie a delenie spamäti v obore do 100. 
  • Násobenie ako postupné sčítavanie a delenie na rovnaké časti aj ako postupné odoberanie.
  • Násobenie a delenie po častiach  (propedeutika distributívnosti).
  • Násobenie súčtu a rozdielu jednociferným číslom v obore do 100.
  • Delenie so zvyškom.
  • Delenie (propedeutika) so zvyškom v obore do 100.
  • Násobenie a delenie jednoduchých čísel spamäti.
  • Násobenie a  delenie písomne jednociferným číslom v obore do 10 000 (pomocou kalkulačky aj dvojciferným a trojciferným číslom).
  • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické myslenie s vyuţitím násobenia a delenia (aj ako propedeutika zlomkov, propedeutika pomeru).

Test obsahuje 25 otázok, ak máte pri riešení problém, využite nápovedu.

Avatar užívateľa

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Zdieľať
Zdieľať