Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTesty z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy

Pomer. Priama a nepriama úmernosť – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9 a prijímacie skúšky z matematiky na stredné školy. V tomto teste sa venujeme celku Pomer. Priama a nepriama úmernosť.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere.
  • Mierka plánu a mapy.
  • Priama a nepriama úmernosť.
  • Tročlenka.

Test je dostupný iba pre podporovateľov pohodovej matematiky. Prístup k tomuto a ďalším testom získate na stránke Bonusový obsah.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.