Pripravte sa na Testovanie 9 z matematiky

Ako sa vyvíjala matematika

V rozvoji matematiky, ako v celom procese poznávania, možno rozoznať zásadné kvalitatívne zmeny, ktoré sa prejavujú vo forme nových teórií. Tieto teórie prevratne prehlbujú a zovšeobecňujú doterajšie poznatky. V dôsledku čoho sa prevládajúce črty matematiky v jednotlivých obdobiach podstatne...Read more

Riešenie kvadratickej rovnice

V predchádzajúcich článkoch sme si ukázali spôsob riešenia kvadratických rovníc, kde chýbal lineárny alebo absolútny člen, prípadne riešenie kvadratickej rovnice v normovanom tvare s využitím Vietovych vzorcov. Čo ale v prípade, ak nemôžeme využiť ani jeden z predchádzajúcich spôsobov? V takom...Read more