Didaktické hryMateriály, pracovné listy pre učiteľov

Rovnice s neznámou v menovateli – Súťaž so stoličkami

Na precvičenie riešenia rovníc s neznámou v menovateli je vhodná aj Súťaž so stoličkami. Výhodou je, že aktívne pracuje celá trieda, vďaka rozdeleniu žiakov do skupín podporuje táto hra na jednej strane vzájomnú spoluprácu žiakov a na strane druhej súťaživosť.

Časová náročnosť:

20 – 30 minút

Príprava:

 • vytlačená sada úloh s výsledkami pre učiteľa;
 • vytlačené sady kariet pre každého žiaka;

Priebeh aktivity:

 • žiakov v triede rozdelíme do 3 skupín;
 • pred tabuľou sú pripravené 3 stoličky (1., 2. a 3. miesto);
 • každý žiak dostane sadu kariet, na ktorých sa nachádzajú rôzne údaje (údaje na kartách sú výsledkami úloh);
 • pripravené kartičky môžete postrihať alebo využite inú formu, napr. krúžkovanie, vymaľovanie a pod.
 • vyučujúci prečíta zadanie úlohy (alebo ukáže prostredníctvom interaktívnej tabule či projektora);
 • žiaci úlohu samostatne riešia;
 • po vyriešení úlohy nájdu kartu s výsledkom a idú pred tabuľu, cieľom je dostať sa tam skôr ako ostatní spolužiaci a sadnúť si na stoličku;
 • najrýchlejší si sadá na 1. stoličku (v prípade správnosti riešenia získa pre svoju skupinu napr. 3 body);
 • ďalší na 2. stoličku (v prípade správnosti riešenia získa pre svoju skupinu napr. 2 body);
 • posledný na 3. stoličku (v prípade správnosti riešenia získa pre svoju skupinu napr. 1 bod);
 • množstvo pridelených bodov si samozrejme môžete zmeniť;
 • žiak, ktorý sedí na stoličke, ale nemá správne riešenie, nezíska žiadny bod;
 • následne si žiaci sadnú späť do lavíc, učiteľ zadáva ďalšiu úlohu a postup opakujeme buď do skončenia časového limitu, ktorý sme si stanovili alebo do vyriešenia všetkých úloh;

Ukážka úloh:

Rovnice-s-neznamou-v-menovateli-Sutaz-so-stolickami-ukazka

Materiály na stiahnutie:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.