Rovnice s neznámou v menovateli – Súťaž so stoličkami

Na precvičenie riešenia rovníc s neznámou v menovateli je vhodná aj Súťaž so stoličkami. Výhodou je, že aktívne pracuje celá trieda, vďaka rozdeleniu žiakov do skupín podporuje táto hra na jednej strane vzájomnú spoluprácu žiakov a na strane druhej súťaživosť.

Časová náročnosť:

20 – 30 minút

Príprava:

 • vytlačená sada úloh s výsledkami pre učiteľa;
 • vytlačené sady kariet pre každého žiaka;

Priebeh aktivity:

 • žiakov v triede rozdelíme do 3 skupín;
 • pred tabuľou sú pripravené 3 stoličky (1., 2. a 3. miesto);
 • každý žiak dostane sadu kariet, na ktorých sa nachádzajú rôzne údaje (údaje na kartách sú výsledkami úloh);
 • pripravené kartičky môžete postrihať alebo využite inú formu, napr. krúžkovanie, vymaľovanie a pod.
 • vyučujúci prečíta zadanie úlohy (alebo ukáže prostredníctvom interaktívnej tabule či projektora);
 • žiaci úlohu samostatne riešia;
 • po vyriešení úlohy nájdu kartu s výsledkom a idú pred tabuľu, cieľom je dostať sa tam skôr ako ostatní spolužiaci a sadnúť si na stoličku;
 • najrýchlejší si sadá na 1. stoličku (v prípade správnosti riešenia získa pre svoju skupinu napr. 3 body);
 • ďalší na 2. stoličku (v prípade správnosti riešenia získa pre svoju skupinu napr. 2 body);
 • posledný na 3. stoličku (v prípade správnosti riešenia získa pre svoju skupinu napr. 1 bod);
 • množstvo pridelených bodov si samozrejme môžete zmeniť;
 • žiak, ktorý sedí na stoličke, ale nemá správne riešenie, nezíska žiadny bod;
 • následne si žiaci sadnú späť do lavíc, učiteľ zadáva ďalšiu úlohu a postup opakujeme buď do skončenia časového limitu, ktorý sme si stanovili alebo do vyriešenia všetkých úloh;

Ukážka úloh:

Rovnice-s-neznamou-v-menovateli-Sutaz-so-stolickami-ukazka

Materiály na stiahnutie:

Na stiahnutie pripravené materiály (samozrejme vrátane riešenia) sú dostupné len pre registrovaných učiteľov.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.