Didaktické hryMateriály, pracovné listy pre učiteľov

Pytagorova veta – Bingo

Pri preberaní témy Pytagorova veta môžete v rámci vyučovacej hodiny efektívne využiť okrem iných aj didaktickú hru Bingo.

Pripravte sa na to, že táto aktivita vám zaberie 30 – 40 minút z vyučovacej hodiny.

Pri príprave na vyuč. hodinu:

 • vytlačte si svoj zoznam úloh s výsledkami a pridelenými tajnými číslami;
 • vytlačte pre jednotlivé skupiny sady úloh s tiketom (v závislosti od počtu skupín);
 • všetky materiály na stiahnutie nájdete na konci tohto článku;

Priebeh aktivity:

 • rozdeľte žiakov do skupín po 4 – 6 žiakoch;
 • informujte žiakov, že
  • každá skupina dostane sadu 16 úloh a výsledkovú listinu – tiket;
  • úlohy sú s rôznou náročnosťou, aby sa mohli do počítania zapojiť všetci členovia skupiny;
  • v priebehu počítania zaokrúhľujte na 4 desatinné miesta a až výsledky zaokrúhlite na 2 desatinné miesta;
  • za každú úlohu získajú 1 bod;
  • po vyriešení každej úlohy prídu za Vami (vyučujúcim) a v prípade správneho výsledku im prezradíte tajné číslo, ktoré si na tikete zakrúžkujú – ak sa na ňom nachádza;
  • ak majú zakrúžkované všetky čísla, dosiahnu BINGO a získajú bonusových 5 bodov;
 • rozdajte skupinám tikety a dajte žiakom pokyn, aby do tiketu náhodne doplnili 9 prirodzených čísel z rozsahu 1 – 16 ;
 • rozdajte do skupín pripravené sady úloh a dajte žiakom pokyn, aby začali riešiť úlohy;
 • po skončení aktivity si poznačte, koľko bodov získali jednotlivé skupiny

Ďalšie tipy:

 • v prípade, ak máte k dispozícii interaktívnu tabuľu so softvérom Flow!Works (softvér si môžete bezplatne stiahnuť na stránke http://qomo.com/Product.aspx?ProductID=45#this ), pripravili sme pre vás možnosť vypĺňať tikety priamo na interaktívnej tabuli (súbor na konci článku), čím ešte viac podporíme súťaživosť, keďže žiaci uvidia, ako sa darí konkurenčným skupinám.
 • Označenia úloh a tajné čísla pridelené v tabuľke pre jednotlivé úlohy si môžete samozrejme v prípade potreby obmieňať. Sadu úloh pre učiteľa i pre žiakov máte k dispozícii aj vo formáte .docx.

Ukážka úloh pre učiteľa:

Označenie úlohyTajné čísloZadanieVýsledok
1. úloha12Určte v cm2 obsah obdĺžnika ABCD, ktorého dlhšia strana a=20cm a jeho uhlopriečka je o 10cm dlhšia ako jeho kratšia strana. 
2. úloha6Určte obsah pravouhlého lichobežníka PQRS v cm2 so základňami |PQ|=6cm a |RS|=4cm, ak jeho dlhšie rameno je dvojnásobkom kolmého ramena. 
3. úloha3Park má tvar obdĺžnika so stranami 120 metrov a 80 metrov. Priamo na jeho uhlopriečke je umiestnený chodník. Určte dĺžku tohto chodníka v metroch. 
4. úloha16Akú dĺhšiu by musela mať najkratšia strana trojuholníka so stranami 6 cm, 7cm a 9 cm, aby bol daný trojuholník pravouhlý s preponou dĺžky 9 cm? 

Kompletnú sadu úloh si môžete stiahnuť vo formáte .docx alebo .pdf na konci tohto článku.

Ukážka úloh pre žiakov:

Označenie úlohyZadanieVýsledok
1. úlohaUrčte v cm2 obsah obdĺžnika ABCD, ktorého dlhšia strana a=20cm a jeho uhlopriečka je o 10cm dlhšia ako jeho kratšia strana. 
2. úlohaUrčte obsah pravouhlého lichobežníka PQRS v cm2 so základňami |PQ|=6cm a |RS|=4cm, ak jeho dlhšie rameno je dvojnásobkom kolmého ramena. 
3. úlohaPark má tvar obdĺžnika so stranami 120 metrov a 80 metrov. Priamo na jeho uhlopriečke je umiestnený chodník. Určte dĺžku tohto chodníka v metroch. 
4. úlohaAkú dĺhšiu by musela mať najkratšia strana trojuholníka so stranami 6 cm, 7cm a 9 cm, aby bol daný trojuholník pravouhlý s preponou dĺžky 9 cm? 

Kompletnú sadu úloh si môžete stiahnuť vo formáte .docx alebo .pdf.

Materiály na stiahnutie:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.