Pytagorova veta – Bingo

Pri preberaní témy Pytagorova veta môžete v rámci vyučovacej hodiny efektívne využiť okrem iných aj didaktickú hru Bingo.

Pripravte sa na to, že táto aktivita vám zaberie 30 – 40 minút z vyučovacej hodiny.

Pri príprave na vyuč. hodinu:

 • vytlačte si svoj zoznam úloh s výsledkami a pridelenými tajnými číslami;
 • vytlačte pre jednotlivé skupiny sady úloh s tiketom (v závislosti od počtu skupín);
 • všetky materiály na stiahnutie nájdete na konci tohto článku;

Priebeh aktivity:

 • rozdeľte žiakov do skupín po 4 – 6 žiakoch;
 • informujte žiakov, že
  • každá skupina dostane sadu 16 úloh a výsledkovú listinu – tiket;
  • úlohy sú s rôznou náročnosťou, aby sa mohli do počítania zapojiť všetci členovia skupiny;
  • v priebehu počítania zaokrúhľujte na 4 desatinné miesta a až výsledky zaokrúhlite na 2 desatinné miesta;
  • za každú úlohu získajú 1 bod;
  • po vyriešení každej úlohy prídu za Vami (vyučujúcim) a v prípade správneho výsledku im prezradíte tajné číslo, ktoré si na tikete zakrúžkujú – ak sa na ňom nachádza;
  • ak majú zakrúžkované všetky čísla, dosiahnu BINGO a získajú bonusových 5 bodov;
 • rozdajte skupinám tikety a dajte žiakom pokyn, aby do tiketu náhodne doplnili 9 prirodzených čísel z rozsahu 1 – 16 ;
 • rozdajte do skupín pripravené sady úloh a dajte žiakom pokyn, aby začali riešiť úlohy;
 • po skončení aktivity si poznačte, koľko bodov získali jednotlivé skupiny

Ďalšie tipy:

 • v prípade, ak máte k dispozícii interaktívnu tabuľu so softvérom Flow!Works (softvér si môžete bezplatne stiahnuť na stránke http://qomo.com/Product.aspx?ProductID=45#this ), pripravili sme pre vás možnosť vypĺňať tikety priamo na interaktívnej tabuli (súbor na konci článku), čím ešte viac podporíme súťaživosť, keďže žiaci uvidia, ako sa darí konkurenčným skupinám.
 • Označenia úloh a tajné čísla pridelené v tabuľke pre jednotlivé úlohy si môžete samozrejme v prípade potreby obmieňať. Sadu úloh pre učiteľa i pre žiakov máte k dispozícii aj vo formáte .docx.

Ukážka úloh pre učiteľa:

Označenie úlohy Tajné číslo Zadanie Výsledok
1. úloha 12 Určte v cm2 obsah obdĺžnika ABCD, ktorého dlhšia strana a=20cm a jeho uhlopriečka je o 10cm dlhšia ako jeho kratšia strana.
2. úloha 6 Určte obsah pravouhlého lichobežníka PQRS v cm2 so základňami |PQ|=6cm a |RS|=4cm, ak jeho dlhšie rameno je dvojnásobkom kolmého ramena.
3. úloha 3 Park má tvar obdĺžnika so stranami 120 metrov a 80 metrov. Priamo na jeho uhlopriečke je umiestnený chodník. Určte dĺžku tohto chodníka v metroch.
4. úloha 16 Akú dĺhšiu by musela mať najkratšia strana trojuholníka so stranami 6 cm, 7cm a 9 cm, aby bol daný trojuholník pravouhlý s preponou dĺžky 9 cm?

Kompletnú sadu úloh si môžete stiahnuť vo formáte .docx alebo .pdf na konci tohto článku.

Ukážka úloh pre žiakov:

Označenie úlohy Zadanie Výsledok
1. úloha Určte v cm2 obsah obdĺžnika ABCD, ktorého dlhšia strana a=20cm a jeho uhlopriečka je o 10cm dlhšia ako jeho kratšia strana.
2. úloha Určte obsah pravouhlého lichobežníka PQRS v cm2 so základňami |PQ|=6cm a |RS|=4cm, ak jeho dlhšie rameno je dvojnásobkom kolmého ramena.
3. úloha Park má tvar obdĺžnika so stranami 120 metrov a 80 metrov. Priamo na jeho uhlopriečke je umiestnený chodník. Určte dĺžku tohto chodníka v metroch.
4. úloha Akú dĺhšiu by musela mať najkratšia strana trojuholníka so stranami 6 cm, 7cm a 9 cm, aby bol daný trojuholník pravouhlý s preponou dĺžky 9 cm?

Kompletnú sadu úloh si môžete stiahnuť vo formáte .docx alebo .pdf.

Materiály na stiahnutie:

Na stiahnutie pripravené materiály (samozrejme vrátane riešenia) sú dostupné len pre registrovaných učiteľov.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.