Didaktické hryMateriály, pracovné listy pre učiteľov

Lineárne rovnice – Štafeta

Tak ako pri riešení iných matematických príkladov, aj pri riešení lineárnych rovníc je dôležité počítať pozorne a získať tak správne riešenie. Na precvičenie riešenia jednoduchých lineárnych rovníc je vhodná didaktická hra Štafeta, pri ktorej navzájom súťažia družstvá vytvorené z radov žiakov v triede.

Časová náročnosť:

5 – 10 minút

Príprava:

 • vytlačené sady úloh pre jednotlivé rady (pripravené sú varianty A, B, C po 10 úloh – pri viacerých radoch jednotlivé varianty striedajte);
 • vytlačené výsledky;

Priebeh aktivity:

 • jedno družstvo predstavuje jeden rad žiakov v triede;
 • vysvetlíme žiakom pravidlá:
  • prvý žiak v každom rade dostane kartičku s úlohami;
  • vyrieši prvú úlohu a výsledok zapíše do prázdneho okienka v 2. úlohe a kartičku odovzdá žiakovi, ktorý sedí za ním;
  • podobne postupujú ostatní žiaci dovtedy, kým sa kartička nedostane k poslednému žiakovi;
  • riešenie ďalšej úlohy vždy závisí od výsledku predchádzajúcej;
  • posledný žiak po vyriešení svojej úlohy odovzdá kartičku opäť prvému žiakovi a hra trvá až do skončenia časového limitu (čas si stanovte aj podľa schopností svojich žiakov, odporúčam 5 minút);
 • po ukončení hry učiteľ skontroluje výsledky príkladov a každý člen družstva dostane toľko bodov za aktivitu, koľko príkladov správne vyriešilo jeho družstvo;

Ukážka úloh:

Linearne-rovnice-stafeta-ukazka

Materiály na stiahnutie:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.