Lineárne rovnice – Štafeta

Tak ako pri riešení iných matematických príkladov, aj pri riešení lineárnych rovníc je dôležité počítať pozorne a získať tak správne riešenie. Na precvičenie riešenia jednoduchých lineárnych rovníc je vhodná didaktická hra Štafeta, pri ktorej navzájom súťažia družstvá vytvorené z radov žiakov v triede.

Časová náročnosť:

5 – 10 minút

Príprava:

 • vytlačené sady úloh pre jednotlivé rady (pripravené sú varianty A, B, C po 10 úloh – pri viacerých radoch jednotlivé varianty striedajte);
 • vytlačené výsledky;

Priebeh aktivity:

 • jedno družstvo predstavuje jeden rad žiakov v triede;
 • vysvetlíme žiakom pravidlá:
  • prvý žiak v každom rade dostane kartičku s úlohami;
  • vyrieši prvú úlohu a výsledok zapíše do prázdneho okienka v 2. úlohe a kartičku odovzdá žiakovi, ktorý sedí za ním;
  • podobne postupujú ostatní žiaci dovtedy, kým sa kartička nedostane k poslednému žiakovi;
  • riešenie ďalšej úlohy vždy závisí od výsledku predchádzajúcej;
  • posledný žiak po vyriešení svojej úlohy odovzdá kartičku opäť prvému žiakovi a hra trvá až do skončenia časového limitu (čas si stanovte aj podľa schopností svojich žiakov, odporúčam 5 minút);
 • po ukončení hry učiteľ skontroluje výsledky príkladov a každý člen družstva dostane toľko bodov za aktivitu, koľko príkladov správne vyriešilo jeho družstvo;

Ukážka úloh:

Linearne-rovnice-stafeta-ukazka

Materiály na stiahnutie:

Na stiahnutie pripravené materiály (samozrejme vrátane riešenia) sú dostupné len pre registrovaných učiteľov.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.