Rovnice s neznámou v menovateli – Nájdi správnu cestu

Hra Nájdi správnu cestu je špecifická tým, že jej súčasťou je prvok náhody. Žiak si náhodne vyberá príklad a na základe výsledku hľadá cestu do cieľa. Vďaka tomu sa môže stať výhercom súťaže aj slabší žiak, ak sa mu podarí vybrať tie správne príklady.

Časová náročnosť:

20 minút

Príprava:

  • vytlačené sady úloh pre žiakov i pre učiteľa;
  • vytlačená mapa (štvorcová sieť s označenými poliami);

Priebeh aktivity:

  • každý žiak obdrží sadu príkladov a mapu;
  • žiak si náhodne vyberá príklad (pri riešení si do zošita zapíše aj jeho poradové číslo, kvôli neskoršej kontrole), vyrieši ho, skúškou správnosti overí svoj výsledok a následne vyfarbí (alebo inak vyznačí) štvorček na mape, v ktorom je napísaný jeho výsledok;
  • úlohou žiaka je dostať sa v časovom limite zo štartu do cieľa tak, že štvorčeky, ktoré sú súčasťou cesty sa musia dotýkať jednou stranou, iba vrchol nestačí;
  • žiak, ktorý sa dostane do cieľa pred skončením časového limitu, po kontrole výsledkov vyučujúcim získa 15 bodov (ak má príklady vyriešené správne);
  • ak nemá príklady vyriešené správne, vráti sa do lavice, hľadá si chyby a pokračuje v súťaži;
  • žiaci,ktorý sa dostanú do cieľa pred skončením časového limitu a majú príklady vyriešené správne, získavajú body podľa poradia, v akom sa dostali do cieľa (15 bodov, 12 bodov, 9 bodov);
  • po skončení časového limitu získajú ostatní žiaci, ktorí vyriešili správne aspoň 4 príklady, po 4 body;

Ukážka úloh a mapy:

Rovnice-s-neznamou-v-menovateli-Najdi-spravnu-cestu-ukazka

Materiály na stiahnutie:

Na stiahnutie pripravené materiály (samozrejme vrátane riešenia) sú dostupné len pre registrovaných učiteľov.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.