Didaktické hryMateriály, pracovné listy pre učiteľov

Rovnice s neznámou v menovateli – Nájdi správnu cestu

Hra Nájdi správnu cestu je špecifická tým, že jej súčasťou je prvok náhody. Žiak si náhodne vyberá príklad a na základe výsledku hľadá cestu do cieľa. Vďaka tomu sa môže stať výhercom súťaže aj slabší žiak, ak sa mu podarí vybrať tie správne príklady.

Časová náročnosť:

20 minút

Príprava:

  • vytlačené sady úloh pre žiakov i pre učiteľa;
  • vytlačená mapa (štvorcová sieť s označenými poliami);

Priebeh aktivity:

  • každý žiak obdrží sadu príkladov a mapu;
  • žiak si náhodne vyberá príklad (pri riešení si do zošita zapíše aj jeho poradové číslo, kvôli neskoršej kontrole), vyrieši ho, skúškou správnosti overí svoj výsledok a následne vyfarbí (alebo inak vyznačí) štvorček na mape, v ktorom je napísaný jeho výsledok;
  • úlohou žiaka je dostať sa v časovom limite zo štartu do cieľa tak, že štvorčeky, ktoré sú súčasťou cesty sa musia dotýkať jednou stranou, iba vrchol nestačí;
  • žiak, ktorý sa dostane do cieľa pred skončením časového limitu, po kontrole výsledkov vyučujúcim získa 15 bodov (ak má príklady vyriešené správne);
  • ak nemá príklady vyriešené správne, vráti sa do lavice, hľadá si chyby a pokračuje v súťaži;
  • žiaci,ktorý sa dostanú do cieľa pred skončením časového limitu a majú príklady vyriešené správne, získavajú body podľa poradia, v akom sa dostali do cieľa (15 bodov, 12 bodov, 9 bodov);
  • po skončení časového limitu získajú ostatní žiaci, ktorí vyriešili správne aspoň 4 príklady, po 4 body;

Ukážka úloh a mapy:

Rovnice-s-neznamou-v-menovateli-Najdi-spravnu-cestu-ukazka

Materiály na stiahnutie:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.