Materiály, pracovné listy pre učiteľovPracovné listy

Jednokrokové riešenie lineárnych rovníc – pracovné listy

Pri jednokrokovom riešení lineárnych rovníc osamostatníme premennú využitím jednej ekvivalentnej operácie. Nižšie nájdete pracovné listy zamerané na jednokrokové riešenie lineárnych rovníc, pričom jednotlivé pracovné listy sú odlíšené na jednej strane použitým číselným oborom a na strane druhej využívanými ekvivalentnými úpravami.

Ukážka pracovného listu:

linearne-rovnice-jednokrokove-riesenie-ukazka

Nižšie sú dostupné v PDF samostatné pracovné listy a pracovné listy s vloženými výsledkami:

  • Jednokrokové riešenie lineárnych rovníc s celými číslami (pričítanie alebo odčítanie);
  • Jednokrokové riešenie lineárnych rovníc s celými číslami (násobenie, delenie);
  • Jednokrokové riešenie lineárnych rovníc s celými číslami (pričítanie, odčítanie,násobenie,delenie);
  • Jednokrokové riešenie lineárnych rovníc so zlomkami (pričítanie alebo odčítanie);
  • Jednokrokové riešenie lineárnych rovníc so zlomkami (násobenie, delenie);
  • Jednokrokové riešenie lineárnych rovníc so zlomkami (pričítanie, odčítanie,násobenie,delenie);
  • Jednokrokové riešenie lineárnych rovníc s reálnymi číslami (pričítanie, odčítanie,násobenie,delenie);

Materiály na stiahnutie:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.